Besluitvorming in projecten

Projecten zijn unieke gebeurtenissen. En wanneer dingen bijzonder zijn krijgen ze meer aandacht. Mensen willen bij jouw project horen. Of zich ermee bemoeien. Of ze zijn er bang voor.

Waarom moet een projectleider goed zijn in besluitvorming?

En bij unieke gebeurtenissen is niet altijd duidelijk wat er moet gebeuren. In Nederland gaan we snel overleggen. Volgens wetenschapper Lijphart hebben we zo altijd voorkomen dat er in ons land een burgeroorlog uitbrak. Daardoor zijn we na eeuwen lang polderen bang geworden dat er iemand ‘nee’ zegt.

Voor je het weet worden beslismomenten eindeloze praatcircussen. Daarom meer informatie over het organiseren van de besluitvorming:

besluitvorming projecten
mijlpaal project wat gebeurt er?

Wat gebeurt er bij een mijlpaal in een project? [Lees verder]

mijlpaal wie doet wat?

Wie heeft welke taak rondom een beslismoment? Belangrijk om de besluitvorming effectief te organiseren [Lees verder]

beslisdocument wat staat er in

Wat zet je wel en niet in een goed beslisdocument? Inhoudsopgave en belangrijke aandachtspunten
[Lees verder]

besluit formuleren

Hoe formuleer je een besluit op zo’n manier dat je ook een echt besluit krijgt? [Lees verder]

voorbeeld beslisdocument

Binnenkort op deze site.

besluitvormingsprocedure project

Hoe verloopt de besluitvorming? Je vindt hier de ‘normale’ procedure. [Lees verder]

besluitvorming projecten

Nog meer nuttige zaken

inspraak

Bij sommige projecten is inspraak verplicht. Hoe kan je inspraak zó organiseren dat het jouw project helpt in plaats van remt? [Lees verder]

draagvlak en participatie

Wat kan je doen om het draagvlak voor jouw project te vergroten?
Hoe krijg je meer draagvlak door partijen buiten je project te laten meepraten? En hoever gaat dat? [Lees verder]

besluitvorming projecten politiek gedoe

Iedere projectleider krijgt te maken met politiek gedoe rondom de besluitvorming. Wat doe je er mee? En kan je het negeren?
[Lees verder]

besluitvorming een aanval op je project

Soms probeert iemand om oneigenlijke/politieke redenen jouw project aan te vallen. Er wordt voorgesteld dat jouw project stopt. Of cruciale mensen worden teruggetrokken waardoor je project vleugellam wordt. Wat dan te doen? [Lees verder]

besluitvorming projecten hoe krijg je een ja?

Jouw project heeft een besluit nodig. Zonder dat besluit kan je niet verder. Maar dat besluit komt maar niet. Wat kan je hier aan doen?
[Lees verder]

Voel je weerstand bij politiek? Gelukkig: je bent een integer mens

De informatie op deze pagina’s komt veelal uit de politicologie, de krijgskunst en de onderhandelingsleer.

Ik merk in de training die ik hier over geef dat sommige mensen worstelen met deze informatie:
“Zo zouden we toch niet met elkaar om moeten gaan?”

“Zo wil ik niet denken – ik wil uitgaan van het goede in de mens goed.”

Daarna vraag ik deze mensen altijd waarom ze zich dan ingeschreven hebben voor mijn training? Meestal worstelt men met de besluitvorming en krijgt men geen ‘ja’. Sommigen hopen op een magische formule waardoor iedereen aardig is en voor het project applaudisseert. De wereld is helaas niet ideaal. Door meer kennis te verwerven van de besluitvorming en de technieken die daarbijhoren, zal je merken dat het steeds makkelijker wordt om hierbij een goede rol te vervullen.

Wanneer jouw project onterecht aangevallen wordt moet je je verdedigen. Het heeft dan geen zin om boeddhistisch op een steen te blijven zitten. Maar reageer dan op een manier die je ook aan een ander durft te vertellen. Zodat jij, jouw project en je projectteam niet onterecht beschadigd worden. Wat je ook doet: blijf integer

Het belangrijkste advies dat ik je kan geven is: blijf altijd integer. Er bestaat een soort ongeschreven wet dat je terugkrijgt wat je geeft.

Soldaten die terugkwamen uit de 2e Wereld vertelden al: “Soldaten die wreed waren tegen de vijand en gevangen zonder gewetenswroeging uit de weg ruimden kwamen vaak zelf op een vergelijkbaar wrede manier aan hun einde – of kregen thuis psychische problemen.”

Dus handel met de goede intenties en behandel de ander zoals je zelf behandeld zou willen worden. “But when a bystander pulls a gun – he is no longer a bystander.”