Besluitvorming in projecten

Besluitvorming project definitie

Een project is een klus die afwijkt van het normale werk. Zo’n klus vraagt tijd en geld.
Het grootste risico is dat de opdrachtgever aan het einde van het project zegt: “Dat had ik niet besteld.” Of dat zij pas aan het einde merkt dat het project veel duurder is geworden.

Daarom bespreken we aan het einde van iedere projectfase stand van zaken met de opdrachtgever. Voor de besluitvorming in projecten stelt de projectleider beslisdocumenten op (soms ook wel fasedocumenten genoemd.)

De opdrachtgever kan het project op dat moment verder laten gaan, bijsturen of stoppen.

projectevaluatie definitie
projectevaluatie valkuilen

Politiek gedoe rondom een project

Besluitvorming rondom projecten is nog op een andere manier van belang. Projecten die in grotere organisaties worden uitgevoerd krijgen regelmatig te maken met interne organisatiepolitiek.

Een project vraagt immers om tijd en geld dat ook voor andere zaken gebruikt kan worden. Reken maar dat anderen dat geld graag naar zich toe zouden halen.

 

De omgeving speelt ook een rol bij de beslissingen over een project

Bij sommige projecten is de steun van de omgeving onmisbaar. Denk aan de aanleg van een nieuwe woonwijk of snelweg of de versterking van een dijk.

Zonder draagvlak komen er veel bezwaren en rechtszaken. Die kosten behandeltijd en geld voor juridisch adviseurs. Verder kan de uitvoering zomaar 6 tot 12 maanden vertragen.

Door in het project op een slimme manier de omgeving betrekken is het in veel gevallen mogelijk om veel van de zorgen tijdig weg te nemen.

mijlpaal project wat gebeurt er?

Wat gebeurt er bij een mijlpaal in een project?

mijlpaal wie doet wat?

Wie heeft welke taak rondom een beslismoment?

beslisdocument wat staat er in

Wat zet je wel en niet in een goed beslisdocument?

besluit formuleren

Hoe formuleer je een besluit op zo’n manier dat je ook een besluit krijgt?

voorbeeld beslisdocument

Binnenkort op deze site.

besluitvormingsprocedure project

Hoe verloopt de besluitvorming? Je vindt hier de ‘normale’ procedure.

besluitvorming projecten
inspraak

Bij sommige projecten is inspraak verplicht. Hoe kan je inspraak zó organiseren dat het jouw project helpt in plaats van remt?

draagvlak en participatie

Wat kan je doen om het draagvlak voor jouw project te vergroten?
Hoe krijg je meer draagvlak buiten je project ? En hoever gaat dat?

besluitvorming projecten politiek gedoe

Iedere projectleider krijgt te maken met politiek gedoe rondom de besluitvorming. Wat doe je er mee als projectleider?

besluitvorming een aanval op je project

Soms probeert iemand om oneigenlijke/politieke redenen jouw project aan te vallen. Wat dan te doen?

besluitvorming projecten hoe krijg je een ja?

Jouw project heeft een besluit nodig. Maar dat besluit komt maar niet. Wat kan je hier aan doen?

Voel je weerstand bij het woord politiek?

Gelukkig: je bent een integer mens

De informatie op deze pagina’s komt veelal uit de politicologie, de krijgskunst en de onderhandelingsleer.

Ik merk in de training die ik hier over geef dat sommige mensen worstelen met deze informatie:
“Zo zouden we toch niet met elkaar om moeten gaan?”

“Zo wil ik niet denken – ik wil uitgaan van het goede in de mens goed.”

Daarna vraag ik deze mensen altijd waarom ze zich dan ingeschreven hebben voor mijn training? Meestal worstelt men met de besluitvorming en krijgt men geen ‘ja’. Sommigen hopen op een magische formule waardoor iedereen aardig is en voor het project applaudisseert. De wereld is helaas niet ideaal. Door meer kennis te verwerven van de besluitvorming en de technieken die daarbijhoren, zal je merken dat het steeds makkelijker wordt om hierbij een goede rol te vervullen.

Wanneer jouw project onterecht aangevallen wordt moet je je verdedigen. Het heeft dan geen zin om boeddhistisch op een steen te blijven zitten. Maar reageer dan op een manier die je ook aan een ander durft te vertellen. Zodat jij, jouw project en je projectteam niet onterecht beschadigd worden. Wat je ook doet: blijf integer

Het belangrijkste advies dat ik je kan geven is: blijf altijd integer. Er bestaat een soort ongeschreven wet dat je terugkrijgt wat je geeft.

Soldaten die terugkwamen uit de 2e Wereld vertelden al: “Soldaten die wreed waren tegen de vijand en gevangen zonder gewetenswroeging uit de weg ruimden kwamen vaak zelf op een vergelijkbaar wrede manier aan hun einde – of kregen thuis psychische problemen.”

Dus handel met de goede intenties en behandel de ander zoals je zelf behandeld zou willen worden. “But when a bystander pulls a gun – he is no longer a bystander.”

Meer tips over besluitvorming vind je in mijn gratis E-boek:

meer succes met je project
  • Veel projectleiders lopen tegen dezelfde problemen aan
    (en hebben die al opgelost)

  • Leer van ervaren projectleiders: voorkom bekende valkuilen!

  • Soms maakt 1 tip het verschil

  • Geen waardeloos lokkertje maar 100 pagina’s serieuze inhoud

  • En nog gratis ook