Draagvlak voor jouw project?

Draagvlak: definitie

Draagvlak is het woord dat we gebruiken om aan te geven of jouw plan voldoende steun of aanhang heeft. Als die steun er is dan heeft jouw voorstel “voldoende draagvlak”.

Veel opdrachtgevers en beslissers hebben een hekel aan het tegenover gestelde: verzet en protesten. Dan moeten ze een lastig besluit nemen. En dat kan ze weer steun kosten die ze nodig denken te hebben bij de volgende verkiezingen of promotiekans.

Draagvlak: hoe opbouwen?

Hoe krijg je steun voor een bepaald plan of beslissing?

  • laat zien wat de verschillende mogelijkheden zijn
  • neem de tegenargumenten serieus: communiceer eerst gevoel en dan pas inhoud
  • wees eerlijk: benoem ook de nadelen van jouw besluit, maar leg uit dat de nadelen van andere opties groter zijn
  • zorg voor een duidelijk besluitvormingsproces (wees transparant) en geef aan wanneer iedereen zijn mening kan geven.
    Maak daar dan ook echt ruimte voor.

Draagvlak: kan het een resultaat zijn van jouw project?

Het korte antwoord is nee. Het projectresultaat is iets dat je als projectleider kan beloven. Je kan wel activiteiten ondernemen om het draagvlak te vergroten, maar je kan niet beloven dat het ook echt ontstaat. Don’t hang yourself!

Grenzen aan draagvlak

Je kan in je project niet alles voor elkaar krijgen. Zeker wanneer de beeldvorming al negatief is. Maak dan een inschatting:

  • hoe groot is de kans dat de opdrachtgever toch een positief besluit neemt?
  • hoe groot is de kans dat verzet de uitvoering van dit besluit verhindert?

Met de antwoorden op deze vragen kan je inschatten of je voorstelt het project te stoppen. Of dat je een poging wil doen betrokkenen op andere gedachten te brengen.

In sommige gevallen is er geen keuze en moet je verder.

Wat doe je als er weinig draagvlak lijkt te zijn?

We gaan hierop uitgebreider in tijdens de gevorderdentraining Projectmatig Werken. We kijken dan uitgebreider naar de kennis van psychologen en politicologen over dit onderwerp. Maar hier al vast een aantal ideeën.

 

Terug naar de hoofdpagina Besluitvorming

Terug naar de pagina Kennisbank Projecten