Ontwerpfase: Hoe ziet het resultaat er uit?

Definitie Ontwerpfase

Bij de start van deze fase weet je wat het doel en het resultaat van je project zijn.

Je weet ook welke eisen de opdrachtgever en andere belangrijke partijen aan het resultaat stellen (Wat moet het kunnen en wat niet? Waar moet men rekening mee houden? Etc.)

Nu wordt het tijd om te kijken hoe het resultaat eruit zou kunnen zien.

Dit is een belangrijk moment in het project. Voor veel opdrachtgevers geldt dat ze nu pas duidelijk krijgen hoe het resultaat eruit zal zien. En dat is een moment waarop veel opdrachtgevers veel duidelijker kunnen aangeven wat ze wel en niet willen.

ontwerpfase project

Ontwerpfase Doel

 • Het maken van het eerste ontwerp van het resultaat (hoe ziet het er straks uit?) zodat duidelijk wordt hoe het resultaat eruit ziet en om te controleren of je de opdrachtgever goed begrepen hebt
 • Het aanpassen van het eerste ontwerp totdat de opdrachtgever tevreden is

Ontwerpfase: Resultaat

 • Een eerste ontwerp (ook wel concept, voorlopig ontwerp of VO genoemd)
 • De definitief ontwerp (ook wel DO genoemd)
 • Beslisdocument ter afronding van deze fase.

Ontwerpfase: Wat doe je in deze fase?

 • Het maken van het eerste ontwerp
 • Het voorleggen van het eerste ontwerp aan betrokkenen, deskundigen, gebruikers etc.
 • Het aanpassen van het eerste ontwerp
 • Het voorleggen van het eerste ontwerp aan de opdrachtgever
 • Het aanpassen van het eerste ontwerp tot het definitief ontwerp
 • Het voorleggen van het definitief ontwerp aan de opdrachtgever
 • Het opstellen van het beslisdocument aan het einde van deze fase.

Aan het einde van de ontwerpfase is duidelijk hoe het resultaat van dit project eruit zal zien. Alternatieve ontwerpen vallen af.

Wat moet ik me voorstellen bij een ontwerp?

Een ontwerp kan allerlei vormen hebben. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een tekening
 • een maquette
 • een collage
 • schermprints
 •  een rekenmodel
 • een processchema
 • een plattegrond
 •  een hoofdstukindeling
 • een model op ware groote.

Ontwerpfase: Hoe uitgebreid moet het ontwerp zijn?

Aan het einde van deze fase moet duidelijk zijn wat je straks in de Realisatiefase gaat maken. Voor sommige projecten is dan een globale schets genoeg. Voor andere projecten worden vele gedetailleerde bouwtekeningen gemaakt.

Valkuil: iedereen tevreden stellen

Het zal je nooit lukken om iedereen tevreden te stellen. Wensen uit het Programma van Eisen spreken elkaar regelmatig tegen. Of zorgen ervoor dat er maar enkele oplossingen overblijven.

De fout van onervaren projectleiders is dat ze proberen zoveel mogelijk eisen te honoreren. Als dat lukt is het prachtig. Maar regelmatig zie ik een wanstaltig compromis waar niemand echt blij mee is. Beter is het dan om te kiezen en deze keuze aan de opdrachtgever voor te leggen.

Valkuil: smaak is subjectief

Wat de één mooi vind, is voor de ander niet te pruimen. Dat leidt tot een aantal belangrijke fouten:

 • de projectleider of de opdrachtgever kiest wat zij zelf mooi vindt, maar vergeet te kijken wat de klanten/gebruikers in meerderheid aantrekkelijk vinden
 • een projectteam blijft eindeloos discussiëren en komt niet tot besluiten
 • om aan zoveel mogelijk eisen te voldoen kiest men voor het compromis waar iedereen zich in kan vinden. Het resultaat valt niet op, is niet aantrekkelijk en wordt niet gekocht of gebruikt.

Valkuil: wel ontwerpen, maar niet testen

Iets verzinnen is een ding. Maar daarna moet het ook nog uit te voeren of te maken zijn. Een verstandige projectleider test al in de ontwerpfase. Zodat zeker is dat het project tijdens de Realisatiefase niet in de problemen komt.

Terug naar de hoofdpagina Projectfasering

Terug naar de hoofdpagina Kennisbank Projecten