Programma van Eisen: wat staat er in?

Programma van Eisen: alle inhoudelijke wensen en eisen voor het resultaat

In een Programma van Eisen (PvE) vind je alle inhoudelijke wensen/ eisen die de opdrachtgever en andere partijen (gebruikers en andere betrokkenen) aan het resultaat stellen.

programma-van-eisen-workshop

Programma van Eisen: er zijn verschillende soorten wensen/eisen

Dit overzicht helpt je om vragen te stellen. De antwoorden op die vragen zijn uiteindelijk

 • randvoorwaarden: waar moet je je aan houden (en kan je vanuit het project niet veranderen)?
  Voorbeeld: wet- en regelgeving. De voorschriften van de accountant etc.
 • functionele wensen: wat moet het resultaat kunnen/doen?
  Voorbeeld: 10.000 liter per uur zuiveren; 2500 broden per dag bakken; 500 aankopen per uur kunnen verwerken etc.
 • gebruikerswensen: welke eisen stellen gebruikers aan het resultaat?
  Voorbeeld: gebruikers moeten maximaal 3 keer doorklikken op de website om bij de informatie te komen die ze zoeken
 • ontwerpbeperkingen: eisen die te maken hebben met de bouw/constructie
  Voorbeeld: promotiefilmpje op Youtube mag maximaal 10 minuten lang zijn

Wensen die gaan over geld horen in het Projectplan

Let op: het gaat alleen om inhoudelijke wensen en eisen. De eis dat het project binnen een bepaald budget moet worden uitgevoerd heeft te maken met het managen van het project.

Wensen over de planning horen in het Plan van Aanpak

Hetzelfde geldt wanneer de opdrachtgever wil dat het project voor een bepaalde datum wordt uitgevoerd. Deze wens voor de planning van het project is belangrijk voor de projectleider, maar hoort niet in het Programma van Eisen.

Wensen over de aanpak van het project horen in het Plan van Aanpak

En ook alle verwachtingen over de manier waarop het project wordt aangepakt horen in het Plan van Aanpak. Denk bijvoorbeeld aan de wens van de opdrachtgever om:

 • omwonendenvoldoende te betrekken
 • draagvlak op te bouwen bij andere afdelingen
 • gesprekken te voeren met alle betrokken ketenpartners
 • etc.

In het programma van Eisen staan alleen maar wensen/eisen die te maken hebben met de inhoud van het resultaat: wat moet het resultaat doen of kunnen?
1. Functioneel programma van eisen
2. Technisch programma van eisen

 

Terug naar hoofdpagina Programma van Eisen

Terug naar hoofdpagina Kennisbank projecten