Project fasen: fasen andere naam geven?

Mag je project fasen een andere naam geven? Dit is een vraag die veel projectleiders me stellen.

Vergeet het doel van de project fasen niet

Je kan de naam van een projectfase altijd aanpassen. Wat vooral belang is dat je de functie van deze fase niet vergeet. Noem de voorbereidingsfase. Hierin doe je alle wat nodig is om in de realisatiefase het projectresultaat ook echt te maken.

projectfasering

Activiteiten in deze fase kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Het aanvragen van vergunningen om het resultaat te mogen maken (denk aan een bouwvergunning, een omgevingsvergunning etc.)
  • Het inkopen van alle zaken die je nodig hebt in de Realisatiefase: machines, een aannemer, menskracht, een computersysteem etc.
    Wanneer je bij de semi-overheid werkt: denk dan de verplichting om vanaf een bepaald bedrag je opdracht openbaar of zelfs Europees aan te besteden
  • De techniek of het procedé ontwikkelen die je in de Realisatiefase zal gebruiken
  • Gedetailleerde bouwtekeningen maken
  • Materialen inkopen of voorbewerken (denk aan het bouwrijp maken van grond)
  • Het opstellen van het fase- of beslisdocument waarmee je deze fase afrond en dat je voorlegt aan de opdrachtgever
  • Aan het einde van deze fase heb je alle dingen gedaan die moeten gebeuren voordat je in de volgende fase het resultaat echt kan gaan maken.

Wanneer je deze en andere project fasen een andere naam geeft kan het zijn dat je vergeet om deze activiteiten uit te voeren. Wanneer je stappen overslaat doe je daarna meestal extra werk. Want je zal dus zaken moeten aanpassen en overdoen. Extra uren betekent meestal hogere kosten en vertraging. Vaak wordt van fases project de definitiefase overgeslagen, omdat mensen soms niet goed begrijpen wat het nut van deze fase is.

Vergroot de herkenbaarheid

Verder gebruiken veel mensen de namen voor de project fasen zoals ze hier gebruikt worden. Wanneer je dezelfde naam gebruikt als ik hier snapt men sneller in welke fase van het project je je bevindt. Stel dat je bij het voetbal het doel opeens middenstip gaat noemen. Zou dat tot verwarring leiden?

Terug naar de hoofdpagina Projectfasering

Terug naar de hoofdpagina Kennisbank Projecten