Project fasen verschillende lengte

De project fasen zijn niet allemaal even lang. In sommige projecten duurt bijvoorbeeld de ontwerpfase maanden, in andere minuten.

projectfasering

Hoe lang een fase duurt hangt af van het resultaat (en dus van het project)

Verder hebben de verschillende project fasen ook binnen een project een verschillende lengte. Een projectfasering is niet hetzelfde als een planning. Een fasering helpt je om de zaken die in een project moeten gebeuren in de logische volgorde te zetten. En je zet die activiteiten zo bij elkaar dat het afgebakende delen worden. Door die één voor één af te lopen kan je het project op een beheersbare manier doorlopen.

De project fasen hebben bij verschillende projecten een andere lengte

Die volgorde heeft niets te maken met hoe lang een fase duurt. Dat verschilt gewoon per project. Het maken van een ontwerp voor een boek (het maken van de inhoudsopgave en het ontwerp van de omslag) kost nu eenmaal minder tijd dan het maken van een ontwerp voor een kerncentrale.

 

Terug naar de hoofdpagina projectfasering

Terug naar de hoofdpagina Kennisbank Projecten