Projectdoel: Definitie

Het projectdoel benoemt de reden van jouw project: waarom je het project uitvoert.

Het benoemt het verschil tussen de huidige (IST) en de gewenste situatie (SOLL).

Je kan hiervoor ‘-er’ woorden gebruiken (sneller, mooier, verkeersveiliger). Een andere manier is om je doelen SMART te formuleren. Bijvoorbeeld 5% minder verkeersdoden over 3 jaar.

Het projectdoel bereiken is als het doorgaan van een poort waarna je het beloofde land bereikt. Het geeft de reden van al je inspanningen aan.

Hoe kom je aan het doel van jouw project?

Het is de opdrachtgever die je kan vertellen wat zij met het project wil bereiken.

Een projectdoel is altijd gericht op het bereiken van een ideale situatie. Als je deftig wil doen: het verschil tussen ‘ist’ (Duits voor hoe het nu is) en ‘soll’ (hoe het zou moeten zijn).

  • De opdrachtgever wil bijvoorbeeld minder verkeersslachtoffers op een provinciale weg dan nu het geval is
  • De opdrachtgever wil dat er een integriteitsbeleid komt waar dat nu afwezig is
  • De opdrachtgever wil meer vrouwelijke managers in het centrale managementteam, waar er nu maar 1 is

De opdrachtgever voelt een probleem (of heeft het gevoel van een weer hogere baas op haar bord gekregen). Dat probleem moet worden opgelost. Daarom moet jij als projectleider jouw project gaan uitvoeren.

Achter een doel en resultaat schuilt altijd een aanname: de beleidstheorie

Als het doel van het project een verbetering van de huidige situatie betekent, zit er automatisch een idee achter over wat zorgt voor een verbetering. Bijvoorbeeld:

  • meer winkels met dure artikelen leidt tot meer koopkrachtige consumenten in onze winkelstraat
  • het financieel belonen van mensen die ná de file gaan rijden zorgt voor een kortere file
  • een website waar de consument makkelijker doorheen kan surfen zorgt voor meer omzet

Dit idee noemen we beleidstheorie. Die theorie moet wel kloppen; anders bereikt de opdrachtgever zijn projectdoel niet. Meer daarover op een aparte bladzijde over de de beleidstheorie.

Hoe formuleer je een projectdoel?

En wat zijn voorbeelden van projectdoelen?