SMART doelen voorbeelden

Hieronder vind je voorbeelden van SMART geformuleerde projectdoelen. Hier leg ik je gelijk de techniek uit die je nodig hebt voor smart doelen voorbeelden.

Smart doelen voorbeelden als basis voor jouw eigen projectdoel

Je kan deze voorbeelden gebruiken om je eigen doel SMART te omschrijven.

SMART doel voorbeelden overheid

1. Er worden door bezwaarprocedures van omwonenden te weinig windmolens geplaatst om milieudoelen te halen
2. Minder bezwaarschriften en meer vergunningen voor het plaatsen van windmolens
3. Goed geïnformeerde burgers die financieel meeprofiteren van windmolens in hun omgeving
4. Meer afgegeven vergunningen voor windmolens
5. per 2017
6. 5% meer windmolens per jaar
7. in Flevoland en Friesland

Het SMART geformuleerde projectdoel wordt dan:
In 2017 zo’n 5% meer vergunningen voor windmolens te laten afgeven in Flevoland en Friesland.

boormachine 2

Voorbeeld SMART projectdoel bedrijf

1. klanten klagen over de kwaliteit van de nieuwste generatie P650 boormachines. Er zijn veel klachten en klanten delen hun negatieve ervaringen op Sociale Media.
2. klanten ervaren hoe geweldig de nieuwe boormachines zijn en delen hun positieve ervaringen op Sociale Media
3. Klachten zijn verholpen en klanten ervaren nu de voordelen van de innovatie
4. Een verbeterde boormachine en een daling van het aantal klachten
5. aan het einde van het volgende kwartaal
6. 90% minder klachten
7. in de Beneluxlanden.

Het SMART geformuleerde projectdoel wordt dan:

Aan het einde van het volgende kwartaal zijn is het aantal klachten voor de nieuwe P650 boormachine in de Benelux met 90% gedaald.

Voorbeeld SMART projectdoel Waterschap

1. De kwaliteit van het oppervlakte water in regio Oost voldoet niet aan de Europese richtlijn
2. Van drie stoffen is de concentratie in het oppervlaktewater onder de Europese norm
3. De concentratie van drie stoffen is gedaald tot onder de Europese norm
4. Een betere waterkwaliteit door daling van de concentraties van 3 stoffen
5. over 2 jaar moet het waterschap aan de norm voldoen
6. daling van de aangetroffen concentraties moet gemiddeld 13% zijn
7. in de regio Oost

De SMART geformuleerde projectdoelstelling wordt dan:

In 2015 is de kwaliteit van het oppervlaktewater in regio Oost verbeterd doordat de concentraties van de stoffen ABC, DEF en XYZ met minstens 13% is gedaald zodat voldaan wordt aan de Europese norm.

 

Terug naar hoofdpagina projectdoel

Terug naar hoofdpagina kennisbank

 

 

 

Smart doelen voorbeelden