Voorbeelden doelen op ‘-er’

Hieronder drie voorbeelden van ‘-er’projectdoelen. Om duidelijk te maken dat de gebruiktee techniek heel krachtig is, heb ik ook een ‘-er’ doel voor een re-integratietraject opgenomen.

Voorbeeld doel project overheid op ‘-er’

1. Een stadswijk heeft nu overlast van hangjongeren
2. De opdrachtgever wil dat de buurtbewoners hier minder last van hebben
3. Het verschil tussen straks en nu is dus minder overlast van hangjongeren
4. Het doel van het project is dan: De overlast door hangjongeren kleiner te maken en zo het veiligheidsgevoel van de wijkbewoners groter te maken.

Dat grotere veiligheidsgevoel is dan het effect van het project. Later meer over effecten.

hangjongeren

Voorbeeld doel project bedrijf op ‘-er’

1. Een bedrijf merkt dat de omzet van het belangrijkste product daalt omdat de concurrent een beter product heeft
2. De gewenste situatie is dat het product weer concurrerend is
3. Het verschil tussen nu en straks is dat het product concurrerender is geworden
4. Het doel van het project is dan: Het belangrijkste product concurrender maken om zo de winstgevendheid groter te maken.

De grotere winstgevendheid is dan het effect van het project. Later meer over effecten en de achterliggende beleidstheorie.

Voorbeeld doel project beleidsontwikkeling op ‘-er’

1. Een waterschap heeft geen beleid voor munitie die bovenkomt bij het baggeren
2. De gewenste situatie is dat iedereen weet wat te doen en dat niet steeds opnieuw het wiel moet worden uitgevonden
3. Het verschil tussen nu en straks is dat de aanpak voor iedereen duidelijk is geworden
4. Het doel van het project is dan: Duidelijker beleid voor situaties waarin oude munitie in bagger wordt gevonden om zo efficiënter om te gaan met dit soort incidenten.

De grotere efficiency is dan het effect van het project. Later meer over effecten van projecten en de achterliggende beleidstheorie.

Voorbeeld doel traject re-integratie op ‘-er’

1. De medewerker is nu niet in staat om zelfstandig een nieuwe baan te krijgen
2. De gewenste situatie is dat de medewerker op eigen kracht nieuw werk kan vinden
3. Het verschil tussen nu en straks is dat de medewerker zelfstandiger en creatiever is geworden bij het zoeken van een nieuwe baan
4. Het doel van dit traject is dan: De medewerker zelfstandiger en creatiever maken bij het zoeken en vinden van vacatures, zodat de medewerker sneller een nieuw arbeidscontract krijgt.

Het sneller vinden van een nieuwe baan is het effect van het re-integratietraject.

Hier vind je voorbeelden van SMART projectdoelen.

 

Terug naar hoofdpagina projectdoel

Terug naar hoofdpagina kennisbank