Plan van Aanpak Stappenplan

fasering project als stappenplan

Plan van Aanpak stappenplan

Wanneer je voor het eerst een plan van aanpak maakt is niet altijd duidelijk waar je moet beginnen. Zeker wanneer het om een ingewikkeld project gaat. Daarom vind je hieronder een stappenplan.

Je schrijft je projectplan het beste pas nádat je de inhoud voor jezelf helder hebt. Dat gaat het snelst door met de andere mensen uit jouw projectteam het project uit te denken.

Zo maak je gebruik van de ervaring, denkkracht en creativiteit van je hele projectteam. Je doet dit tijdens de project startup.

planning project brainstorm

Te doorlopen stappen:

 1. Wat is het doel van jouw project?
 2. Wat is het eindresultaat van jouw project?
 3. Welke randvoorwaarden en eisen heeft de opdrachtgever?
 4. Hoe ga je het project aanpakken?
 5. Welke activiteiten moet je hiervoor uitvoeren?
 6. Welke risico’s zie je die jouw project zouden kunnen hinderen?
 7. Welke partijen in de omgeving hebben invloed op jouw aanpak? (omgevingsanalyse)
 8. Moet je de aanpak van je project nog bijstellen
 9. Hoe ga je deze stappen opdelen in projectfasen? (projectfasering)
 10. Hoeveel tijd kost het uitvoeren van het project? (planning)
 11. Hoeveel geld kost het uitvoeren van het project? (begroting)
 12. Welke mensen heb je nodig in en rondom je project? (projectorganisatie)
 13. Hoe bewaak je tijdens het project de kwaliteit van de uitvoering? (kwaliteit)
 14. Hoe informeer je mensen over het project? (communicatieplan)

Hoe gedetailleerd?

Sommige projectleiders willen weten hoe gedetailleerd hun plan van aanpak moet zijn.

Het echte antwoord is: dat hangt er van af. Normaal werk je de eerstvolgende fase gedetailleerd uit. De fasen die daarna komen beschrijf je alleen op hoofdlijnen. 

Denk er verder aan dat de meeste opdrachtgevers voor hun werk meer moeten lezen dan ze lief is.

Jouw plan van aanpak moet ze het beeld geven dat je het project goed hebt doordacht. Ze zijn niet op zoek naar details die ze voor hun eigen werk niet nodig hebben.

Houd je PvA dus bondig en op hoofdlijnen. Sommige opdrachtgevers willen wel meer details, maar dat zijn de uitzonderingen. Vraag je opdrachtgever wat hij/zij wil.

Projectbegroting maken

Hier vindt je een uitgewerkt voorbeeld van een PvA:

projectplan voorbeeld
 • Een volledig uitgewerkt voorbeeld

 • Inspiratie voor je eigen plan

 • Alles in de goede volgorde; geen onderdelen vergeten

 • Sneller en makkelijker dan alles zelf verzinnen

 • En nog gratis ook