Planning project

Wie gevraagd wordt om een project uit te voeren moet kunnen aangeven wanneer hij/zij denkt dat het project gereed is. Om die vraag te kunnen beantwoorden moet je een projectplanning maken. Een planning project helpt je bovendien om in te schatten hoeveel uren inzet je nodig hebt om het resultaat te maken.

Planning project definitie

Een projectplanning geeft aan hoeveel tijd in dagen/weken/maanden etc. nodig is om het projectresultaat te maken. De planning project geeft ook aan waar speelruimte zit en hoe de verschillende activiteiten met elkaar te maken hebben. (En een projectplanning is niet hetzelfde als een projectfasering)

 

projectevaluatie definitie
gratis balkenplanning project

Hieronder vind je meer pagina’s die jou kunnen helpen om een professionele planning te maken voor jouw project.

Met een stappenplan, een eenvoudig en een meer ontwikkeld format.

projectplanning stappenplan

Maak stap voor stap je eigen planning project. Alle stappen zijn uitgewerkt zodat je …

balkenplanning

Hierin teken je voor de duur van iedere activiteiten een horizontale balk in een kalender …

strokenplanning

Een strokenplanning is een ander woord voor een balkenplanning, maar er zijn kleine …

netwerkplanning

De netwerkplanning maakt duidelijk in welke volgorde activiteiten moeten worden …

het kritieke pad

Dit is de minimale duur van je project. Hoe bepaal je die voor jouw planning project?

voorbeeld en format projectplanning

Download hier een voorbeeld balkenplanning. Aan te passen in excel voor jouw project (gratis)

Waarom faseren?

Een planning maken betekent dat je rekening moet houden met allerlei bijzondere zaken waar je niet direct aan denkt. Een planning is realistisch door rekening te houden met alle activiteiten die je moet uitvoeren en hiervoor voldoende ruimte in te bouwen.

Speelruimte betekent dat je er bij het opstellen van je planning al rekening mee houdt dat er in het echt altijd zaken zijn die tegenvallen.

Hieronder vindt je meer informatie over bijzondere onderwerpen.

project startup
hoe gedetailleerd plannen?

Als het een project erg lijkt op projecten die al vaker zijn uitgevoerd is het makkelijker om een planning op hoofdlijnen te maken. Maar er zijn allerlei redenen waarom je van deze hoofdregels kan of moet afwijken.

planning bewaken

Hoe hou je in de gaten of het project op tijd gereed zal zijn? Als eerste moet je een planning hebben. Niet lachen: er zijn stapels projecten die geen (realistische) planning hebben.

planning afdwingen

Kan je ervoor zorgen dat een project binnen de planning blijft? En zo ja – wat moet je dan doen? Of is dat niet realistisch? Wanneer de opdrachtgever echte macht heeft, kan zij een hoop bereiken.

onrealistische planning

Soms weet je van te voren al dat een planning niet realistisch is. Ga je in discussie of laat je het de opdrachtgever zelf ontdekken?

aandachtspunten planning project

Waar let je op bij het maken van een planning project? Een checklist met aandachtspunten, zodat je niets over het hoofd ziet

Bij het planning project opstellen kan je deze het beste voorleggen aan buitenstaanders. Zij kunnen met een frisse blik naar je planning kijken.

Zo voorkom je dat je planningsfouten over het hoofd ziet. Dat kan makkelijk gebeuren wanneer je te lang met een planning bezig bent: je ziet het dan gewoon niet meer. Ook voorkom je dat je als projectteam uitgaat van aannames die je niet hebt getoetst.

Een voorbeeld. “De buurtbewoners die we gesproken hebben vinden dit een prachtig plan; niemand zal bezwaar maken.” Weet je dat zeker? Wat zijn de ervaringen met andere projecten in deze buurt? Weet je zeker dat deze bewoners namens iedereen in de buurt spreken? Of hebben ze een eigen belang?

Gratis voorbeeld planning voor excel

projectplanning voorbeeld excel