Planning maken: aandachtspunten

Een goede planning is realistisch en heeft voldoende speelruimte

Een planning maken betekent dat je rekening moet houden met allerlei bijzondere zaken waar je niet direct aan denkt. Een planning is realistisch door rekening te houden met alle activiteiten die je moet uitvoeren en hiervoor voldoende ruimte in te bouwen. Een concreet stappenplan vindt je hier

planning 3

Speelruimte betekent dat je er bij het opstellen van je planning al rekening mee houdt dat er in het echt altijd zaken zijn die tegenvallen.

Wat zijn zaken die vaak vergeten worden bij het opstellen van een planning:

 • voldoende tijd voor besluitvorming
 • overleg met een OR of medezeggenschapsraad
 • aanbestedingen (Een Europese aanbesteding kost minimaal 3 tot 4 maanden)
 • het aanvragen van vergunningen
 • grondaankoop
 • juridische procedures (zoals bezwaar- of beroepsprocedures)
 • transport
 • seizoensinvloeden
 • vakanties (bouwvak)
 • overleg met externe partijen, zoals:
  • banken
  • aandeelhouders
  • belangengroepen
  • toezichthouders

Hoe bouw je voldoende speelruimte in?

De meest eenvoudige manier is voor alle activiteiten 10% meer tijd te plannen dan je zelf inschat dat nodig is.

Een andere manier is om bij ervaringsdeskundigen na te gaan hoeveel tijd zij denken dat je nodig hebt voor bepaalde activiteiten. Dat hoef je niet voor alle activiteiten te doen. Kijk op de netwerkplanning welke activiteiten op het kritieke pad liggen en waarvan je de doorlooptijd niet goed kan inschatten.

projectopdracht misverstanden
Bespreek je projectplanning met buitenstaanders om jouw blinde vlekken op te sporen

Voorkom blinde vlekken en leg je planning voor aan iemand buiten het project

Zo voorkom je dat je planningsfouten over het hoofd ziet. Dat kan makkelijk gebeuren wanneer je te lang met een planning bezig bent: je ziet het dan gewoon niet meer. Ook voorkom je dat je als projectteam uitgaat van aannames die je niet hebt getoetst (“De buurtbewoners die we gesproken hebben vinden dit een prachtig plan; niemand zal bezwaar maken.”)

 

Terug naar de hoofdpagina project planning

Terug naar de hoofdpagina Kennisbank projecten