Projectbegroting

Projectbegroting betekenis

Een projectbegroting is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven die onder verantwoordelijkheid van het project vallen.

De projectbegroting wordt opgesteld door de projectleider. De eerste versie maakt de projectleider bij de start van het project.
Later in het project kan de projectleider de begroting aanpassen. Dat kan alleen met toestemming van de opdrachtgever.

projectevaluatie definitie
begroting project maken

De exploitatie valt buiten de projectbegroting

Inkomsten en uitgaven die te maken hebben met het gebruik van het resultaat vallen niet onder de projectbegroting vallen. Denk hieraan bij het opstellen van de projectbegroting.

Een voorbeeld is een project dat als resultaat een nieuwe spoorlijn heeft. De projectbegroting gaat dan over de kosten van de aanleg. Hoeveel kaartjes er verkocht worden en hoeveel het gebruik en onderhoud per jaar kosten staat daar niet in.

Wel kan de opdrachtgever aan het projectteam vragen om een overzicht te maken van de inkomsten en uitgaven die er tijdens het gebruik (de exploitatie) zullen komen. De exploitatiebegroting.

stappenplan projectbegroting

Hier vind je de stappen om je eigen projectbegroting te maken …

hoe zaken in geld uitdrukken?

Hoe weet je nu hoeveel geld de activiteiten in jouw project  kosten?

aandachtspunten projectbegroting

Op welke zaken moet je letten bij het opstellen van je begroting?

format projectbegroting

Ook voor een projectbegroting vind je op deze site een format

Voorbeeld projectbegroting

Hier vind je een uitgewerkt voorbeeld van een projectbegroting

Wat doen bij afwijkingen begroting?

Wat doe je wanneer de uitgaven gaan afwijken van de begroting?

Doel projectbegroting

De projectbegroting heeft als doel de kosten van het project in beeld te krijgen voordat het project start. Hierdoor kan de opdrachtgever kiezen of hij/zij het resultaat ook kan en wil betalen. Ook kunnen de projectleider en de opdrachtgever tijdens het project controleren of de uitgaven in de pas blijven lopen. En als dat niet zo is kan er op tijd worden bijgestuurd. Zo kan je voorkomen dat de projectbegroting overschreden wordt.

begroten
post onvoorzien in begroting

Een project is minder voorspelbaar dan normaal routinewerk. Maar hoe groot moet je post ‘onvoorzien’ dan zijn?

hoe gedetailleerd begroten?

Hoe gedetailleerd moet je begroting eigenlijk zijn? Dat hangt een beetje af van het soort project.

Hoe uitgaven controleren?

Hoe controleer je de uitgaven van je project? Door als projectleider maandelijks een actueel …..

waarom budgetoverschrijdingen?

Wanneer je de redenen kent is het makkelijker om overschrijdingen van je begroting te voorkomen

exploitatiebegroting maken

Lees hier hoe je een exploitatiebegroting kan maken voor de periode ná het project

project en de p&c-cyclus

In een organisatie moet je ook rapporteren via de rapportagecyclus. Lees hier hoe …

Download jouw eigen voorbeeld begroting