Begroting maken: Welke aandachtspunten?

Bij het begroting maken zijn er een aantal veelvoorkomende aandachtspunten. Die kan je gebruiken bij het opstellen van je projectbegroting:

begroting maken

Begroting maken: denk aan:

  • de kosten (in tijd én in geld) van besluitvorming
  • de kosten voor advisering (bijvoorbeeld over juridische zaken, aanbestedingen, personele aangelegenheden, procesbegeleiding, besluitvorming etc.)
  • indexeringskosten: Hou er rekening mee dat door inflatie alles duurder wordt. Dit is vooral belangrijk wanneer je project langer dan 1 jaar zal duren
  • btw: zijn kosten inclusief of exclusief btw? Is de btw door de organisatie waar je werkt (deels) terug te vorderen?
  • rentekosten: het lenen van geld voor een project kost ook geld. Je moet de bank immers een vergoeding voor leengeld betalen: rente. Neem deze kosten mee in je projectbegroting
  • kosten voor communicatie (denk aan een website, nieuwsbrieven of een advertentiecampagne)
  • wijziging van de kosten van grondstoffen
  • valutarisico’s: voor projecten waarbij je te maken hebt met niet Eurolanden. Je kan valuatarisico’s lopen bij de inkoop van grondstoffen, maar ook bij de verkoop van je resultaat

Hier vind je een stappenplan voor het maken van een project begroting.

Voordelen van deze aandachtspunten: betrouwbare begroting

Door deze aandachtspunten mee te nemen wordt je begroting betrouwbaarder. Dat zorgt ervoor dat je minder overschrijdingen hoeft te melden. En dat maakt weer dat de opdrachtgever meer vertrouwen in je krijgt. Dat leidt tot meer ruimte om zelf besluiten te mogen nemen. En uiteindelijk tot mooiere projecten.

Welke aandachtspunten worden het meest vergeten?

Bij de meeste projecten die ik bekijk heeft men veel te optimistische begroot. Er is daardoor geen ruimte voor tegenvallers. Als het gaat om deze aandachtspunten valt me op dat er vaak misverstanden bestaan over de btw (wel of niet meegenomen) en loonkosten. Sommige projecten moeten de loonkosten van eigen medewerkers meenemen. Andere projecten hoeven dat juist weer niet. Een belangrijk punt om vooraf te bespreken bij het begroting maken.

 

Terug naar hoofdpagina projectbegroting

Terug naar de hoofdpagina Kennisbank projecten