Hoe maak ik een schatting van de inkomsten van een project?

Wanneer een resultaat in gebruik is, kan het op verschillende manieren geld opleveren:

1 verkoop

Je verkoopt het resultaat van jouw project (een dienst of een product). De gebruiker krijgt het product in eigendom. De opbrengsten zijn dan:

 • bedrag per gebruiker/product (p)

keer

 • het aantal gebruikers/producten (q)

Dus p x q

Denk bijvoorbeeld aan softwarepakketten die je verkoopt een bedrijfseigenaren. Of aan uren on-line psychologische begeleiding:

 • 10 softwarepaketten  x  20.000,-  = 200.000,-
 • 340 uur online begeleiding  x  45,-  = 15.300,-

 

Om het bedrag dat je kan vragen (p) te bepalen moet je rekening houden met zaken als:

 • wat het maken van je product of dienst kost
 • de prijs die concurrenten berekenen
 • de prijs van substituten (wat zijn de jaarlijkse kosten van ‘natscheren’ in vergelijking tot een elektrisch scheerapparaat)

 Het aantal toekomstige gebruikers/het aantal verkochte producten (q) is vooraf vaak onzeker. Dat is normaal. Je zal hier een schatting moeten maken:

 • hoeveel mogelijke gebruikers zijn er?
 • welk deel zal jouw product of dienst willen gebruiken?
 • hoeveel kan je er per jaar benaderen om jouw product of dienst te gebruiken?
 • hoe snel zullen zij tot aanschaf overgaan? Direct, of pas wanneer het huidige product versleten is?

Je kan de schatting van het aantal kopers/gebruikers maken op basis van:

 • vergelijkbare projecten of producten
 • marktonderzoek
 • een acquisitieronde (verkoop het product voordat het gemaakt is).

2 verhuur

Je laat de gebruiker jouw dienst of product gebruiken, maar het blijft eigendom van de maker. De inkomsten zijn dan bijvoorbeeld:

 • bedrag per dat per periode betaalt wordt x het aantal gebruikers/producten

3 abonnement/licentiekosten

Je kan de gebruikers van het projectresultaat ook een jaarlijks bedrag laten betalen voor het gebruik. Het resultaat blijft dan eigendom van de maker/opdrachtgever. Je rekent niet af op basis van het aantal producten/handelingen, maar berekent één jaarlijks bedrag. Dit scheelt een hoop administratie.

4 belasting

Weer andere projectresultaten zullen inkomsten opleveren doordat je belasting moet betalen wanneer je er gebruik van maakt. Denk bijvoorbeeld aan de tol die je betaalt voor het gebruik van sommige tunnels.