Evaluatie project: eindevaluatie

Evaluatie project : vragen

1. Wat waren doel, resultaat en gewenst effect van het project? Is het resultaat bereikt?
2. Welke relevante ontwikkelingen voor volgende projecten hebben zich voorgedaan?
3. Welke maatregelen zouden dat in de toekomst de samenwerking tussen opdrachtgever, projectleider en projectteam verder kunnen verbeteren?
4. Welke lessen voor de toekomst zijn er te leren rondom de projectbeheersing? (met name tijd, geld, kwaliteit)
5. Heeft de risico-inventarisatie goed gewerkt?
6. Is de besluitvorming in het project goed verlopen?
7. Heeft het project goed ingespeeld op behoeften uit de omgeving van het project?
8. Welke structurele verbeteringen kunnen projecten in jouw organisatie succesvoller maken?

Hier vind je een uitgewerkt voorbeeld van een evaluatie project. Je kan dit voorbeeld gebruiken wanneer je zelf een evaluatie moet uitvoeren. Dit voorbeeld geeft een basis die je zelf verder kan uitbreiden.

Procedure voor de evaluatie project

1. Evalueer met leveranciers, klankbordgroep of gebruikersoverleg
2. Evalueer met je projectteam
3. Evalueer met de opdrachtgever
4. Stel een samenvattende rapportage op.

Laat je project extern evalueren wanneer je je moet verantwoorden

Het is verstandig om je project door buitenstaanders te laten beoordelen wanneer je bij de evaluatie project een goedkeuringsstempel nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat je project niet vertrouwd wordt. Of omdat de opdrachtgever onzeker is.

Kies een externe partij met voldoende gezag en met voldoende ervaring om een genuanceerd oordeel te geven. Uiteindelijk geef je de controle over de evaluatie uit handen.

Kies een partij die:

  • oog heeft voor de verbeteringen die zijn/worden ingezet
  • niet alleen maar op zoek gaat naar mislukkingen om zelf te kunnen scoren
  • naar het grote plaatje kan kijken
  • die het verhaal zo op kan schrijven dat je er iets van kan leren zonder dat je afgebrand wordt.

Je kan altijd onderhandelen voordat je de opdracht geeft. Externe partijen zullen ervoor waken dat hun onafhankelijkheid overeind blijft. Maar je kan lang praten over het concept voordat de evaluatie officieel wordt. Voor meer informatie over de eindevaluatie project: neem even contact met me op. Ik kan je altijd helpen met tips en mijn ervaringen.

 

Terug naar de hoofdpagina projectevaluatie.