Evaluatie voorbeeld

Dit evaluatie voorbeeld kan je gebruiken om je eigen project evaluatie te schrijven. Ik volg hier de vragen voor een goede projectevaluatie (achteraf)

1. Het doel van het project?

Het doel was de verpleegkundigen professioneler medicijnen toe te laten dienen. Het resultaat waren 10 voorlichtingsbijeenkomsten, een voorlichtingsvideo en 5 artikelen in het interne ziekenhuis krantje. Het effect is dat er sinds de start van het project 15% minder fouten zijn gemaakt bij het toedienen van medicijnen. Dat is minder dan gehoopt, maar meer dan bij de omringende ziekenhuizen

2. Ontwikkelingen die ook relevant zijn voor andere projecten waren:

  • verpleegkundigen kunnen het beste bereikt worden via collega’s die voorlichting geven tijdens het werkoverleg of centrale overdrachtsmomenten
  • het toevoegen van dit onderwerp aan het beoordelingsformulier lijkt het grootste effect op de gewenste gedragsverandering te hebben
  • hoe scherper de controle en sancties, des te kleiner de bereidheid om fouten te melden. De daling kan dus ook hierdoor veroorzaakt zijn

3. Samenwerking tussen opdrachtgever, projectleider en projectteam

De opdrachtgever was de heer Jansen en had in de praktijk weinig aandacht voor het project.
De opdrachtgever is meer betrokken door deze een bijeenkomst voor 50 verpleegkundigen te laten openen. Daarna heeft de opdrachtgever met 15 verpleegkundigen gesproken over dit onderwerp. Het werd daarna makkelijker om overlegmomenten in te plannen.

De samenwerking tussen de projectleider en het projectteam verliep goed. Aan het einde van het project werden 3 leden van het projectteam door hun leidinggevenden uit het project gehaald. Dit had geen invloed meer op (de kwaliteit van) het eindresultaat.

4. Welke lessen voor de toekomst zijn er te leren rondom de projectbeheersing? (met name tijd, geld, kwaliteit)

  • het project moest nog voor de jaarwisseling worden opgestart om het budget veilig te stellen. De verwarring die hierdoor ontstond zorgde later voor vertraging. Bij volgende projecten is het verstandiger om het budget over te hevelen naar een nieuw begrotingsjaar
  • in het project was niet duidelijk wanneer de voorlichting aan verpleegkundigen geslaagd was. Volgende projecten moet een duidelijke definitie van ‘succes’ hebben en instrumenten hebben om het succes van informatiesessies te meten

5. De risico-inventarisatie

Dit project kende maar 1 groot risico: dat de activiteiten niet zouden leiden tot de gewenste gedragsverandering. Het projectteam heeft daarom de hulp van een veranderkundige en een gedragspsycholoog ingeroepen. Dit heeft goed gewerkt.

6. Is de besluitvorming in het project goed verlopen?

De opdrachtgever was bij de start onvoldoende betrokken en nam dus geen besluiten. Na de voorlichtingsbijeenkomst met 50 verpleegkundigen werd dit beter.

Soms moesten beslisdocumenten meerdere keren worden herschreven omdat de afdelingen beleid en financiën andere of extra informatie wensten

7. Heeft het project goed ingespeeld op behoeften uit de omgeving van het project?

Er was kritiek vanuit verschillende geledingen in het ziekenhuis. Door te overleggen met deze partijen en door het project aan te passen aan de kritiek (door verpleegkundigen zoveel mogelijk te informeren tijdens al geplande werkoverleggen) is deze kritiek opgedroogd.

8. Welke structurele verbeteringen kunnen projecten in jouw organisatie succesvoller maken?

  • Een standaard format voor beslis-/fasedocumenten zodat deze voldoende informatie bevatten en in één keer goed zijn.

 

Je ziet aan dit evaluatie voorbeeld dat een goede evaluatie dus niet lang hoeft te zijn. Een goede projectevaluatie is niet een geschiedenis of een logboek. Het verloop van het project kan je ook vinden in het Plan van Aanpak en de beslisdocumenten die iedere fase afronden. Het gaat er om dié lessen uit dit evaluatie voorbeeld te halen die ook voor nieuwe projecten belangrijk zijn. Dit evaluatievoorbeeld kan je gebruiken om je eigen evaluatie op te zetten. Hier vind de vragen die je bij de evaluatie kan gebruiken.

 

Terug naar de hoofdpagina over de projectevaluatie

Terug naar hoofdpagina Kennisbank projecten