Projectevaluatie vragen tussentijdse evaluatie

Twaalf projectevaluatie vragen voor opdrachtgevers en projectleiders voor de tussentijdse projectevaluatie

 1. Gaat het project het beoogde resultaat opleveren?
 2. Wordt daarmee naar verwachting nog altijd het gewenste doel en effect bereikt?
 3. Doen we in het project nog altijd de dingen die nodig zijn om het resultaat te bereiken?
 4. Ligt het project op planning? Waardoor (niet)? Wat is daar aan te doen?
 5. Blijft het project binnen begroting? Waardoor (niet)? Wat is daar aan te doen?
 6. Heeft het resultaat straks ook het kwaliteitsniveau dat de opdrachtgever verwacht?
 7. Hoe is de relatie tussen het project en de opdrachtgever?
 8. Werkt de projectorganisatie goed? Wat kan er beter?
 9. Werkt de informatievoorziening vanuit het project goed?
 10. Zijn alle risico’s duidelijk in beeld?
 11. Gaat het project effectief om met partijen uit de omgeving?
 12. Hoe verloopt de besluitvorming?

Hieronder vind je 8 projectevaluatie vragen voor de eindevaluatie van jouw project

 1.  Wat waren doel, resultaat en gewenst effect van het project? Is het resultaat bereikt?
 2. Welke relevante ontwikkelingen voor volgende projecten hebben zich voorgedaan?
 3. Welke maatregelen zouden dat in de toekomst de samenwerking tussen opdrachtgever, projectleider en projectteam verder kunnen verbeteren?
 4. Welke lessen voor de toekomst zijn er te leren rondom de projectbeheersing? (met name tijd, geld, kwaliteit)
 5. Heeft de risico-inventarisatie goed gewerkt?
 6. Is de besluitvorming in het project goed verlopen?
 7. Heeft het project goed ingespeeld op behoeften uit de omgeving van het project?
 8. Welke structurele verbeteringen kunnen projecten in jouw organisatie succesvoller maken?

Het denkproces is belangrijker dan de antwoorden zelf

Natuurlijk zijn de antwoorden op de projectevaluatie vragen belangrijk. Maar misschien is het denken hierover nog wel belangrijker. Net als het bespreken van de antwoorden met het projectteam en de opdrachtgever. Dan komt langzaam het besef wat je kan doen om jouw project nog beter te maken (of zelfs te redden).

Ga op zoek naar patronen

Een evaluatie heeft nog meer effect wanneer je niet alleen incidenten oplost, maar wanneer je op zoek gaat naar patronen die steeds terugkeren. Daarmee kan je de uitvoering van je project spectaculair verbeteren.

Een voorbeeld:

De projectevaluatie vragen maken duidelijk dat het project veel last had van een onduidelijke opdracht. De projectleider vond het daardoor moeilijk om keuzes te maken tijdens het project. Het project raakte daardoor in de vertraging. Hierdoor liep de druk op de projectleider verder op, die hierdoor verder verkrampte en het nog lastiger vond om keuzes te maken.

Deze organisatie kan dus structureel investeren in projecten door:

 • te zorgen voor heldere opdrachten
  (bijvoorbeeld met een format en een training voor projectleiders om door middel van vragen de opdracht helder te krijgen)
 • projectleiders te begeleiden bij het nemen van besluiten
  (onze hersenen zijn ook gewoon een spier die je kan trainen)

 

 

Terug naar pagina Projectevaluatie

Terug naar hoofdpagina Kennisbank projecten