Met deelprojecten werken

Wanneer een project ingewikkeld wordt kan je het splitsen in deelprojecten.

Definitie van een deelproject

Er is sprake van een deelproject wanneer het project verdeeld wordt in stukken (deelprojecten) die als zelfstandige onderdelen worden uitgevoerd, maar waarbij die onderdelen wel met elkaar te maken hebben. Omdat ze samen toewerken naar één eindresultaat. Bovendien zal de projectleider die voor het geheel verantwoordelijk is steeds in de gaten houden dat de deelprojecten op elkaar blijven aansluiten.

Het moment om het project op te splitsen ligt meestal na de Initiatieffase van het project

Deelprojecten: Waarom?

Deelprojecten zijn handig om overzicht te houden over een groot aantal verschillende onderdelen dat moet worden uitgewerkt of uitgevoerd.

Werken met deelprojecten is vooral zinvol wanneer jouw project groot/uitgebreid is.

Deelprojecten: Voorbeeld

Een goed voorbeeld van het werken met deelprojecten is de ontwikkeling van een nieuw automodel. Tijdens de initiatieffase wordt het project uitgewerkt. Doel en resultaat worden omschreven. Tijdens de definitiefase wordt onderzocht aan welke eisen het nieuwe model moet voldoen.

Daarna wordt het project verdeeld in de volgende deelprojecten:

  • Deelproject 1 richt zich op de ontwikkeling van de carrosserie, inclusief veiligheid
  • Deelproject 2 richt zich op de aanpassing van een bestaand motorblok
  • Deelproject 3 houdt zich bezig met de besturing en elektronica
  • Deelproject 4 houdt zich bezig met het interieur
  • Deelproject 5 houdt zich bezig met de marketing.

Hoe bestuur je deelprojecten?

De centrale projectleider is degene die moet bewaken dat het totale project oplevert wat is afgesproken.

De deelprojectleiders besturen hun eigen onderdeel als een zelfstandig project: de beschrijven het resultaat, plannen de werkzaamheden en verdelen deze over fasen. Ze hebben een eigen planning en begroting. Per fase rapporteren ze aan de centrale projectleider. Die neemt besluiten op basis van de fase-/beslisdocumenten.

De centrale projectleider is dus degene die besluiten neemt over de deelprojecten, niet de opdrachtgever.

Wanneer werk je met deelprojecten?

Stel jezelf de volgende vragen:

  • Kan ik mijn project splitsen in grote delen die ik op zich zelf weer als project
  • Heeft mijn project een lange doorlooptijd en is het handig om het op te splitsen in projecten die na elkaar worden uitgevoerd?
  • Is het belangrijk dat alle projecten uit één punt worden bestuurd? (deelprojecten)
  • Of hebben de projecten inhoudelijk niets met elkaar te maken? (multi project management)
  • Is er alleen sprake van projecten of gaat het ook andere soorten activiteiten? (programma)