Planmatig werken en projecten

Planmatig werken: definitie

Bij planmatig werken gaat het er om dat je een taak pas uitvoert nadat je dit van te voren eerst goed hebt doordacht en gepland. Dat zorgt ervoor dat je de resultaten die van je verwacht worden binnen tijd en budget haalt.

Planmatig werken en resultaatgericht werken lijken dan ook sterk op elkaar.

Planmatig werken: Wat is het verschil met projectmatig werken?

Anders dan bij projectmatig werken hoeven de werkzaamheden hier niet opgedeeld te worden in fasen. Er worden geen beslisdocumenten geschreven. Ook hoeft er geen aparte projectorganisatie te worden ingericht.

Planmatig werken: hoe doe je dat?

Jouw aanpak is gelijk aan die van resultaatgericht werken:

  1. Bepaal vooraf wat het resultaat is dat je wil bereiken
  2. Verzin (net als bij projecten) vervolgens alle activiteiten die nodig zijn om dit resultaat te bereiken
  3. Maak een planning
  4. Voer de activiteiten volgens planning uit.

Wanneer kiezen voor planmatig werken?

Je kan jezelf de volgende vragen stellen om de juiste keuze te maken:

  1. Is de klus die je moet klaren groot en ingewikkeld (project) of beperkt van omvang? (planmatig werken)
  2. Is er veel discussie over de gewenste uitkomst en is het dus handig om tussenstappen in te bouwen? (projecten) Of is duidelijk wat het resultaat moet zijn? (resultaat gericht werken)
  3. Zijn de wensen van de opdrachtgever duidelijk? (resultaat gericht werken) Of moet je in stappen helder krijgen wat de opdrachtgever eigenlijk wil? (project)
  4. Wil de opdrachtgever tijdens de uitvoering betrokken blijven? (project) of heeft de opdrachtgever geen interesse meer tot het resultaat gereed is? (resultaatgericht werken)