Resultaatgericht werken en projecten

Resultaatgericht is van oorsprong een competentie

Het woord ‘Resultaatgericht’ is komen overwaaien uit het competentiemanagement. Het is bedoeld om een bepaalde manier van werken aan te geven.

Van medewerkers wordt volgens deze competentie verwacht dat ze zich moeten richten op het halen van resultaat. Ze moeten zich daarbij niet laten ontmoedigen door tegenslag en zich niet laten afleiden door andere zaken. Van hen wordt verwacht dat ze op het afgesproken moment het afgesproken resultaat opleveren.

Organisaties kiezen voor resultaatgericht werken wanneer er te weinig concrete resultaten worden geboekt

Sommige bedrijven of overheden merken dat er vooral veel gepraat wordt, maar er te weinig concrete resultaten zijn. Bedrijven die te makkelijk geld hebben verdiend, overheden die de druk van de markt missen of organisaties die te snel zijn gegroeid kunnen hier last van hebben.

Resultaatgericht werken: hoe doe je dat?

1. De kern van deze aanpak is dat je vooraf bepaald wat het resultaat is dat je wil bereiken.
2. Bedenk (net als bij projecten) vervolgens alle activiteiten die nodig zijn om dit resultaat te bereiken
3. Je maakt een planning
4. Je voert de activiteiten volgens planning uit.

Resultaat gericht werken: Verschil met projectmatig werken

Bij deze aanpak verdeel je het werk niet onder in standaard projectfasen. Je hebt geen beslismomenten waarop je terug gaat naar je opdrachtgever.

Er zijn geen beslismomenten en je maakt geen fasedocumenten. Ook is er geen formeel projectteam.

Wanneer kiezen voor resultaat gericht werken?

Je kan jezelf de volgende vragen stellen om de juiste keuze te maken:
1. Is er veel discussie over de gewenste uitkomst en is het dus handig om tussenstappen in te bouwen? (projecten) Of is duidelijk wat het resultaat moet zijn? (Resultaat gericht werken)
2. Zijn de wensen van de opdrachtgever duidelijk? (resultaat gericht werken) Of moet je in stappen helder krijgen wat de opdrachtgever eigenlijk wil? (project)
3. Wil de opdrachtgever tijdens de uitvoering betrokken blijven? (project) of heeft de opdrachtgever geen interesse meer tot het resultaat gereed is? (resultaatgericht werken)