Verschillen tussen projectmatig werken, de projectmatige aanpak, resultaat gericht en planmatig werken

In onderstaand schema is het verschil aangegeven tussen de verschillende werkvormen:
• Projectmatig werken
• Projectmatige aanpak
• Resultaatgericht werken
• Planmatig werken.
Resultaat Faseren Beslismomenten Beslisdocumenten Tijd, geld, kwaliteit Projectteam
Projectmatig werken X X X X X X
Projectmatige aanpak X ± X X
Resultaat gericht werken X X
Planmatig Werken X X