Projectopdracht

Projectopdracht defintie

Een projectopdracht is een document waarin staat welke opdracht de projectleider moet uitvoeren. Dat betekent dat het doel, het resultaat en de belangrijkste voorwaarden (kaders) er in staan. In sommige organisaties noemt men het ook wel ‘Projectcontract’.

Een projectopdracht wordt gemaakt door de opdrachtgever. De opdrachtgever schrijft op wat hij/zij van het project verwacht. Bij kleinere projecten komt ook veel voor dat je als projectleider zelf de opdracht op papier zet.

projectevaluatie definitie
projectopdracht
projectopdracht inhoudsopgave

Wat staat er in een goede projectopdracht? Hier vind je de inhoudsopgave

projectopdracht stappenplan

Wat zijn de stappen die je moet zetten om tot een goede projectopdracht te komen?

projectopdracht format

Hier vind je een format dat je kan gebruiken bij het opstellen van jouw eigen projectopdracht

Er bestaan veel verkeerde ideeën over projectopdrachten. Hier lees je welke dat zijn

projectopdracht voorbeeld

Dit volledig uitgewerkte voorbeeld kan je gebruiken ter inspiratie.

Doel van een heldere opdracht

De projectopdracht helpt projectleider én opdrachtgever. Een projectopdracht is nuttig voor beide partijen:

 • je kan zo beoordelen of het project op koers ligt
 • het helpt om tijdens het project besluiten te nemen
  (moeten we naar links of naar rechts met ons project? Welke optie helpt het best om de projectopdracht uit te voeren?)
 • het helpt bij de beoordeling van het project
  (is het juist uitgevoerd?)

In al deze gevallen vergelijk je de stand van zaken met de projectopdracht. Wanneer er grote verschilllen zijn moet je bijsturen. De opdrachtgever is eigenaar van de projectopdracht

Wie betaalt bepaalt ...

Dit is het document waarin de opdrachtgever aangeeft wat zij wil. Het is belangrijk om er aan te denken dat:

 • de opdrachtgever degene is die middelen (tijd, geld, capaciteit) vrijmaakt voor het project
 • wakker ligt wanneer het project mislukt
 • jou het vertrouwen geeft om de opdracht uit te voeren
 • het project steunt wanneer er problemen zijn.

De opdrachtgever is dan ook degene die de inhoud van de projectopdracht bepaalt.

Een projectopdracht wordt gemaakt door de opdrachtgever. De opdrachtgever schrijft op wat hij/zij van het project verwacht. Bij kleinere projecten komt ook veel voor dat je als projectleider zelf de opdracht op papier zet.

projectteam-vergadert-over-PvE

De projectleider schrijft de meeste projectdocumenten

De projectopdracht is het enige document van de opdrachtgever. In de meeste projecten is dit het enige document dat de opdrachtgever zelf schrijft. Alle andere documenten in het project worden geschreven door de projectleider of het projectteam:

De opdrachtgever hoeft de opdracht niet zelf te schrijven

Dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de inhoud van dit document wil niet zeggen dat die de projectopdracht ook zelf moet schrijven. Vaak maakt een beleidsafdeling of het projectteam zelf het eerste concept.
 
Het is wel belangrijk dat je dit concept bespreekt met de opdrachtgever en goed controleert of dit écht is wat zij wil. Je loopt anders het risico dat je op een later moment je hele project om moet gooien. Zonder van de moeite, de tijd en het geld.
projectevaluatie hoe uitvoeren

Gratis voorbeeld voor een projectopdracht

project opdracht voorbeeld