Projectorganisatie

De projectorganisatie is aan de beurt wanneer doel en resultaat van het project duidelijk zijn en de projectfasering duidelijk is.

Wanneer je een speciaal resultaat moet bereiken zoek je hiervoor de mensen bij elkaar die je nodig hebt om dat te verzinnen en te maken. Met deze mensen vorm je samen het projectteam. Verder

Projectorganisatie: definitie

Al deze personen, structuren en overleggroepen noem je samen de projectorganisatie. Het gaat hierbij dus om alle personen en overleggroepen en structuren die direct betrokken zijn bij jouw project.

Ik geef je 5 punten die je helpen om te beslissen welke organisatievorm voor jou het beste werkt

 1. Er zijn een aantal algemene zaken die je moet weten voordat je aan de slag gaat.
  En ik heb een aantal vragen uitgewerkt die je helpen om de goede projectorganisatie te ontwikkelen.
 2. De verschillende manieren om een project te organiseren.
  Van een losse projectcoördinatie via een matrix-organisatie naar een zelfstandige projectorganisatie.

  Er is een format beschikbaar voor het uitwerken van jouw projectorganisatie
 3. Verder zijn er drie vaste rollen die je in ieder project(organisatie) terugvindt:
  • opdrachtgever
  • projectleider
  • projectmedewerker
 4. Heb je te maken met één project of met meerdere deelprojecten?
 5. Hoe je om moet gaan met zaken als klankbordgroepen, stuurgroepen, gebruikersoverleg etc.
 6. Hoe je een projectteam leidt en hoe het is om in een team te werken.
  Ik heb ook een stappenplan gemaakt om jouw projectorganisatie uit te denken.

 

Projectorganisatie volgt op de inhoud

Mensen hebben soms de neiging om bij de start het project direct de projectorganisatie uit te werken. Probeer niet in deze valkuil te trappen. Het is logisch om dit te doen. Bij een projectorganisatie kan je direct over concrete dingen praten (of er enorme ruzie over krijgen).

Een effectieve projectorganisatie moet je helpen en geen last worden wanneer je met je project bezig bent. Daarom werkt het vaak beter om eerst je project uit te denken en dan pas je projectorganisatie in te vullen.

Moet je het projectresultaat centraal uitdenken en dan per vestiging invoeren? Dan werk je beter met een centraal projectteam. Of heeft iedere vestiging een eigen versie van het eindresultaat nodig? Dan werk je met deelprojecten en deelprojectteams.

Hou je projectorganisatie klein

Veel projecten hebben de neiging om een grote organisatie op te tuigen. Iedereen die maar iets met het onderwerp te maken heeft wil betrokken worden. En als projectleider haal je er graag extra mensen bij om “draagvlak” te creëren.Ik heb mooie projecten zien stranden omdat er overlegcircus ontstond. Bijvoorbeeld een project om betere managementinformatie te leveren. Daardoor bleven resultaten uit en ontstond er veel irritatie bij het management. Het project is gestopt.

Vaak is het veel efficiënten om met een klein projectteam te werken waarbij je mensen tijdelijk laat aansluiten wanneer hun kennis en expertise nodig is. Om draagvlak te krijgen voor het project of het resultaat gebruik je communicatie instrumenten.