Afbakening project

Afbakening project is wat je niet doet

De afbakening project (wat je niet doet in je project) is net zo belangrijk als wat je wél oplevert. We noemen dit de afbakening van het project.

Afbakening project

Afbakening: voorbeeld

Stel dat jouw project het opzetten van een nieuwe beoordelingssystematiek is. Dat is de manier waarop medewerkers beoordeeld worden en salarisverhoging krijgen. Wat doe je dan bijvoorbeeld wel en wat doe je niet? Wat is de afbakening project?

In je project doe je wel:

 • Evalueren van de huidige systematiek met leidinggevenden en medewerkers
 • Vergelijken verschillende bestaande methodes
 • Het uitschrijven of aankopen van de nieuwe methode
 • Het voorleggen van de nieuwe methode aan de directie voor goedkeuring

En in jouw project doe je niet:

 • Overleg met de Ondernemingsraad
 • Het drukken van de handboeken voor de managers
 • Het trainen van de managers die de nieuwe systematiek moeten gebruiken
 • Het omzetten van oude beoordelingen naar de nieuwe systematiek.

Nu is de afbakening project gereed.

Hoe maak je een goede afbakening?

Je kan hiervoor jezelf de volgende vragen stellen:

 • Waar begin ik en waar eindig ik?
 • Wat komt er in de tijd voor en na mijn project?
 • Welke zaken zijn nodig om het resultaat van mijn project te gebruiken?
 • Welke zaken moeten er gelijktijdig met mijn project gebeuren?
 • Welke zaken moeten er geregeld zijn voordat ik met mijn project kan beginnen?

Scope en scope creep

De afbakening project wordt in het Engels ook wel ‘scope’ genoemd. Tijdens het project kan de opdrachtgever besluiten om de omvang van het project aan te passen. Je moet bijvoorbeeld ook de huisstijl van een tweede merk vernieuwen. Of je moet niet alleen de wijk aan de ene kant van het winkelcentrum veiliger maken, maar ook de wijk aan de andere kant. Dit verschijnsel wordt ook wel scope creep genoemd. Zo’n aanpassing van je project heeft natuurlijk gevolgen voor de planning en de projectbegroting. Maar ook de aanpak van je project kan erdoor veranderen. Ik heb een aparte pagina gemaakt om je te helpen met aanpassingen van je project als het project al loopt.

 

Terug naar hoofdpagina Projectresultaat

Terug naar hoofdpagina Kennisbank projecten