Resultaat project: hoe bepalen?

Het resultaat is wat je maakt in je project

Het projectresultaat zijn de dingen die klaar zijn wanneer de Realisatiefase van het project is afgelopen. Onder resultaat vindt je meer uitleg en tips.

Hoe kom je nu tot een concreet project resultaat?

Stap 1: Bepaal het doel van je project
Stap 2: Wat is de kern van het probleem/de uitdaging?
Stap 3: Wat moet er heel concreet gebeuren om het doel te bereiken?
Stap 4: Kan je resultaat van 3 nog zinvol opsplitsen in onderdelen?
Stap 5: Voeg aantallen, plaats en tijdstip toe
Stap 6: Vraag de Opdrachtgever of dit is wat hij/zij verwacht.

Hieronder vind je meer uitleg:

Stap 1: Bepaal het doel van je project

Meer hulp en informatie vind je hier.

Voorbeeld
Het doel van jouw project is om de verkeersveiligheid op een stuk provinciale weg te verbeteren. Je streeft naar 15% minder ongelukken over 2 jaar.

onveilige weg

Stap 2: Wat is de kern van het probleem/de uitdaging?

Bij veel projecten is het belangrijk dat je stilstaat bij de vraag: wat is er nu precies aan de hand?

Voorbeeld
De meeste ongelukken gebeuren op onoverzichtelijke kruispunten. Verder wordt er op een recht stuk weg veel te hard gereden.

Stap 3: Wat moet er heel concreet gebeuren om het doel te bereiken?

Dat zijn de resultaten die jouw project gaat opleveren. Daarbij heb je (al dan niet bewust) ook een idee over de manier waarop het doel bereikt kan worden. Dit noemen we de beleidstheorie.

Als je hebt bepaald wat er nodig is om het doel te bereiken, is de volgende vraag: is wat er moet gebeuren:

  1. een concreet product of ding?
  2. gedrag dat moet komen of stoppen?
  3. een idee of concept?

Ad 1 Is dit een product of een ander concreet ding?
Bv een schip, een zuiveringsinstallatie, een gebouw, een ICT-systeem, nieuwe reclamefilm?

Ad 2 Is dit gedrag dat moet ontstaan of juist moet stoppen?
Wat is er nodig om het gewenste gedrag te krijgen? En wat heb je dan concreet in je handen?
bv. Een overzicht van regels, informatiefolder, bordje met aanwijzingen, aanpassingen in de omgeving, een beloning, een procedure of een ervaring door een training of workshop

Ad 3 Is dit een idee of een concept?
Welke concrete dingen heb je in handen wanneer het idee/concept klaar is?
Bv een methode die iedereen kan gebruiken, een beschrijving van een werkproces of een besluit, een tekening of ontwerp, een notitie, een businessplan, een concept-besluit
Voorbeeld:

We werken verder met een voorbeeld van een concreet resultaat:

Het aanleggen van rotondes en een verkeersdrempel

Haal nu de werkwoorden weg. De resultaten van het project zijn nu:

  • rotondes
  • Verkeersdrempel.training 1

Stap 4: Kan je resultaat van 3 nog zinvol opsplitsen in onderdelen?

Zo maak je de resultaatomschrijving nog duidelijker. Dat voorkomt misverstanden en teleurstelling.

Voorbeeld
1 rotonde bij de kruising met een andere provinciale weg en 1 rotonde bij het dorp Juinen.

Stap 5: Voeg aantallen en plaats toe

Levert jouw product:

  • 1 gebouw of 5 gebouwen op?
  • Is het resultaat een machine op het terrein van de fabriek of geïnstalleerd op locatie?

Voorbeeld
2 rotondes, één waar de provinciale weg een andere provinciale weg snijdt en één bij de uitgang van het drop Juinen
2 verkeersdrempels bij kilometerpaal 123 en 126.

Stap 6: Vraag de Opdrachtgever of dit is wat hij/zij verwacht

Is de opdrachtgever tevreden, dan kan je aan het werk. Anders moet je de resultaatomschrijving aanpassen.

Het kan ook zijn dat je opdrachtgever niet precies weet wat hij wil. Er zijn een aantal technieken waarmee je jouw opdrachtgever kan helpen.

Voorbeeld resultaat project
De rotondes zijn akkoord, maar de opdrachtgever heeft beloofd niet meer verkeersdrempels aan te zullen leggen. De verkeersdrempels worden veranderd in wegversmallingen zodat het verkeer ook moet remmen.

Het resultaat project wordt dan:

2 rotondes, één waar de provinciale weg een andere provinciale weg snijdt en één bij de uitgang van het drop Juinen
2 wegversmallingen bij kilometerpaal 123 en 126.

 

Terug naar hoofdpagina Projectresultaat

Terug naar hoofdpagina Kennisbank projecten