Risicoanalyse

Een risicoanalyse vergroot de succeskans van je project. Je bereidt jouw project zo goed mogelijk voor. Ieder project loopt ondanks alle goede voorbereiding toch het risico dat het niet slaagt. Hoe kan je die risico’s zo klein mogelijk maken? Daarover gaat dit deel van deze website.

project risico
Hoe projectrisico's opsporen?

Hoe kom je alle risico’s voor jouw project op het spoor? [Lees verder]

projectrisico's wat is de kans?

Wat is de kans dat deze risico’s zich ook echt voordoen?
[Lees verder]

projectrisico's wat is het effect?

En als de risico’s uit de risicoanalyse zich ook echt voordoen: hoe erg is dat dan?
[Lees verder]

risico analyse stappenplan

Volg deze stappen om je eigen risicoanalyse te maken
[Lees verder]

risico's voorkomen

Als je weet welke risico’s echt belangrijk zijn voor jouw project moet je ze voorkomen óf het effect beperken [Lees verder]

risicoanalyse voorbeelden

Hier vind je een uitgewerkt voorbeeld van een risicoanalyse voor het project [Lees verder]

risico-2

Andere instrumenten voor jouw risicoanalyse

hoe uitgebreid moet je risicoanalyse zijn?

Hoe uitgebreid moet de risicoanalyse zijn? Sommige projecten zien er wel 80. Werkt dat? [Lees verder]

voorbeeld projectrisico's

Waar moet je zoal aan denken bij projectrisico’s. Je vind hier een aantal voorbeelden met uitleg [Lees verder]

checklists risico project

Ieder project is uniek. Maar er zijn ook risico’s die vaak terugkomen. Hier vind je een checklist met veelvoorkomende projectrisico’s [Lees verder]

Risicoanalyse: verschillende soorten risico’s en voorbeelden

Wanneer je aan jouw project begint maak je een schatting van de hoeveelheid werk, de planning en de begroting. De werkelijkheid is altijd anders dan jouw voorbereiding. Dat bepaalde fasen in je project sneller of langzamer gaan dan gedacht. Dit zijn normale risico’s. En er kunnen bijzondere zaken misgaan. Hier vindt je een overzicht dat je als checklist kan gebruiken voor je project.

Risico’s : wat kan er gebeuren?

De gevolgen van onverwachte gebeurtenissen kunnen groot zijn:

 • Het resultaat wordt niet bereikt
 • Het project wordt gestaakt door de opdrachtgever
 • Je loopt fors uit de planning
 • Je gaat over het budget voor je project heen
 • Je project mislukt omdat het te weinig draagvlak heeft

Meestal zijn dit soort ontwikkelingen niet de oorzaak, maar het gevolg van andere zaken (risico’s) die eerder zijn opgetreden.

Risicoanalyse: definitie

Het vooraf verzamelen en beoordelen van zaken die fout kunnen gaan in/rond het project. Het gaat om zaken die het halen van het eindresultaat in gevaar brengen.

Wanneer je op zoek gaat naar de risico’s van je project moet je steeds drie vragen beantwoorden:
A. Wat zou er mis kunnen gaan? (hier tips en een opzet voor een brainstormsessie)
B. Als het mis gaat, hoe groot is dan het effect? (lees hier hoe je dat bepaalt)
C. Hoe groot is de kans dat dit ook echt gebeurt? (lees hier hoe je de kans bepaalt)
D. Wat is er nodig om de belangrijkste risico’s te voorkomen?

Ik heb alles samengevat in een stappenplan voor jouw risicoanalyse.

Risico-analyse: wat staat er in?

Een goede risicoanalyse bevat vier onderdelen:

 • Een korte beschrijving van de risico’s die je project loopt
 • Het gevolg (stel dat het risico optreedt, wat gebeurt er dan?)
 • De kans dat het risico zich voordoet
 • De maatregelen die de projectleider neemt om het risico te voorkomen of het effect te verkleinen
 • Kosten van deze maatregelen
 • Procedure voor het bewaken en uitvoeren van deze maatregelen.

Via deze link kom je bij een format voor een rapportage met een risico-analyse. Een andere vraag is hoe uitgebreid een risico-analyse eigenlijk moet zijn. Je kan immers nooit alles voorzien en voorkomen.

Ben je zelf een risico voor je project?

Er zijn opdrachtgevers en projectleiders die bijna al hun projecten succesvol beëindigen. Daardoor maken ze een mooie carrière. Deze mensen zijn niets anders of beter dan jij en ik. Wat kunnen we van ze leren? Je hebt een aantal technieken nodig om te kunnen overleven in een project. Of nog beter: om mooie resultaten te boeken. Ik heb door schade en schande geleerd wat die zijn. Als je wil kan ik ze je met je delen.

Terug naar de hoofdpagina Kennisbank projecten