Risico-analyse: er mee rekenen

Risico-analyse : kwalitatief is vaak voldoende

Een risico-analyse kan je opstellen met alleen woorden. Je beschrijft welke risico’s zich kunnen voordoen. En je beschrijft hoe groot de kans is dat die zaken ook echt zullen gebeuren. Zo’n risico analyse noem je dan “kwalitatief”. Voor sommige projecten is een kwalitatieve risicoanalyse voldoende.

Een voorbeeld:
De planning van de grondaankoop is afhankelijk van de medewerking van de betrokken boeren. De kans dat de onderhandelingen met enkele boeren lang zullen duren is redelijk groot.
omgeving-project-1

Risico-analyse : kwantitatief is soms nodig

In andere situaties zal de opdrachtgever vragen om een risico analyse met een cijfermatige onderbouwing. Zo’n risico-analyse noemen we “kwantitatief”.

1. druk de effecten uit in een getal

Voor een met cijfers onderbouwde risico-analyse is de eerste stap dat je de effecten uitdrukt in euro’s of (als het geld minder van belang is) bijvoorbeeld in tijd:

Een gegrond bezwaar bij een aanbesteding:
het werk (300 uur à € 70,- per uur = € 21.000,=) moet worden overgedaan en levert een vertraging op van 4 maanden.

Het toevoegen van nieuwe wensen/eisen aan het Programma van Eisen:
Het aanpassen van het ontwerp (400 uur keer het uurtarief van € 85,- = € 34.000,-) en het opnieuw voorbereiden van de productie (700 uur keer €65,- = € 45.500,-) plus de kosten voor een nieuwe mal (€ 20.000,-)

Manieren om effecten in geld uit te drukken

 • Extra werkzaamheden: aantal uren keer de prijs per uur
 • Vertraging van het project:
  • aantal dagen/weken etc vertraging
  • doorlopende kosten van geld dat voor het project wordt geleend (rentekosten)
  • kosten die ontstaan doordat het resultaat van het project later beschikbaar komt
 • Herstellen van schade of fouten:
  • kosten van inhuur deskundigen (uren keer uurtarief)
  • herstellen van schade (offerte)
  • kosten van het opnieuw uitvoeren van werkzaamheden (uren keer uurtarief + kosten materialen)
 • Stijging van de prijs van grondstoffen (geschat prijsverschil keer aantal eenheden grondstoffen)

2. geef een onder- en een bovengrens aan

Wanneer je jouw risico-analyse nog meer diepte wil geven kan je bij de effecten een bovengrens en een ondergrens aangeven. Een voorbeeld:

De vertraging door het vinden van bommen uit de Tweede Wereldoorlog is minimaal een maand en maximaal 3 maanden.

De kosten voor het opruimen van een lekkage bij het bouwen van een nieuwe fabriek bedragen minimaal € 500.000,- en maximaal € 1.000.000,-

3. druk de kans uit in percentages

Nog een manier om de risico-analyse cijfermatig te maken is door de kans dat een bepaald risico zich voordoet in een percentage uit te drukken. Klik hier voor meer uitleg.

4. Vermenigvuldig de kans met het effect

Nu kan het gebeuren dat er zoveel risicofactoren zijn dat je niet goed weet wanneer je wel maatregelen moet nemen en wanneer niet.programma-van-eisen-workshop

Je kan de risicofactoren die zijn uitgedrukt in getallen rangschikken op belang. Om risicofactoren te rangschikken vermenigvuldig je het effect met de kans dat de gebeurtenis zich voordoet.

Voorbeeld:
Kans op claim: 25% (0,25)
Omvang van de claim: € 200.000,-

Kans keer effect = 0,25 x 200.000 = een score van 25.000

Doe dit met alle risicofactoren. De risico’s met de hoogste scores staan bovenaan; de risico’s met de laagste kans onderaan. Kies vervolgens hoe je hier mee om wil gaan. Veel organisaties nemen alleen concrete maatregelen voor de risico’s met de hoogste scores. Op de overige risico’s reageert men pas als ze zich echt voordoen. Deze afweging zal echter per organisatie verschillen.

 

Terug naar de hoofdpagina:  risico-analyse

Terug naar de pagina kennisbank projecten