Risico analyse: hoe risico’s voorkomen?

Jouw risico analyse heeft nu de belangrijkste risicofactoren op een rij. Ook heb je bekeken welke risico’s het grootste effect hebben. Tenslotte heb je ingeschat welke risico’s de grootste kans hebben om ook echt te gebeuren.

Nu kan een plan gaan maken.

risico-8

Kiezen op welke delen van de risico analyse een plan gemaakt moet worden

Wanneer je alle risico’s uit de risicoanalyse op een rij hebt kies je voor welke factoren je maatregelen wil nemen. Welke dat zijn bepaal je samen met je opdrachtgever. Men noemt dit soms ook wel “risicotolerantie”.

Sommige projecten negeren alle risico’s met een kans kleiner dan “groot” Andere projecten accepteren geen enkel risico.

Samen met je opdrachtgever bespreek je welke risico’s acceptabel zijn en welke risico’s absoluut voorkomen moeten worden. En je bekijkt natuurlijk welke ruimte je hiervoor in je planning én in je begroting moet reserveren.

Welke opties heb je?

Je hebt nu gekozen voor welke risicofactoren uit je risicoanalyse je maatregelen wil nemen. Wat kan je doen? Er zijn 5 opties:

1. Voorkomen
Zorg ervoor dat het risico niet op kan treden. Is het een risico voor jouw project dat de Ondernemingsraad niet geïnformeerd kan worden? Informeer ze dan gewoon. Via een e-mail, een informeel gesprek of nodig ze uit voor een vergadering.

2. Beperken van het effect
Wanneer je een risicofactor niet kan voorkomen kan je ook proberen het effect te verkleinen. Ja – het kan gaan regenen tijdens je productpresentatie. Dus regel je een grote tent op het terrein waar je bij slecht weer naar kan uitwijken.

3. Overdragen van het risico
Je kan ook het risico overdragen op anderen. Voor betogers of radicale demonstranten bel je de politie. Voor allerlei andere risico’s uit de risicoanalyse kan je jouw project verzekeren. Dat kost ook wat – het is een zaak om te bekijken wat duurder is: een verzekering of de schade herstellen.

4. Opstellen calamiteitenplan
Sommige risico’s kan je niet echt voorkomen. Een voorbeeld zijn negatieve berichten over jouw project in de media of sociale media. Je maakt dan vooraf een plan voor het moment dat ze optreden. Gebeurt dat niet, dan laat je het plan in de kast liggen.projectrisico

5. Accepteren
En er zijn tenslotte risico’s die je moet accepteren. Er is altijd een kans dat Joep van het Hek jouw nieuwe biermerk afkraakt in zijn show. Maar de kans dat dit niet gebeurt is vele malen groter. We zijn gewend geraakt aan een maatschappij waarin we alle risico’s vooraf zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Een collega van me hoorde van een opdrachtgever dat de risico-paragraaf van zijn projectplan door de rijksoverheid werd afgekeurd omdat hij te weinig risico’s had opgenomen. Veel minder dan de verplichte 165! Zo’n groot aantal risico’s kan je nooit managen. Laat staan voorkomen. De realiteit is echter dat je je nooit tegen alles kan beschermen.

 

Terug naar pagina Risico analyse

Terug naar hoofdpagina Kennisbank projecten