Risico analyse Stappenplan

Hier het stappenplan voor het opstellen van een risicoanalyse. Voor meer details en uitleg: klik op de links in het stappenplan.

kritieke-pad

Risico analyse stappenplan

1. Brainstorm welke risicofactoren jouw project kunnen hinderen

2. Bepaal wat er gebeurt wanneer deze gebeurtenissen zich voordoen (effect)

3. Bedenk hoe groot de kans is dat deze gebeurtenis ook echt plaatsvindt (kans)

4. Zet de risico’s in volgorde van belangrijk tot onbelangrijk

4. Kies welke risico’s je accepteert en voor welke je maatregelen neemt

5. Werk de maatregelen uit voor de meest belangrijke risico’s

6. Maak een rapportage waarin je deze stappen en je maatregelen beschrijft

Inzicht krijgen in de belangrijkste risico’s

Dit risico analyse stappenplan helpt je om de belangrijkste risico’s voor je project in beeld te krijgen en het effect te bepalen. Je kan vervolgens de kans bepalen dat de risico’s zich voordoen en de effecten in geld uitdrukken.

Vertrouwen bij de opdrachtgeververgadering projectteam 1

Met deze stappen kan je een professionele risico analyse maken. Die helpt je om deze risico’s te voorkomen. Ook helpt een professionele risico analyse de opdrachtgever het vertrouwen te geven dat het project bij jou in goede handen is. Zo sla je twee vliegen in één klap.

 

Terug naar pagina Risico analyse

Terug naar hoofdpagina Kennisbank projecten