Voorbeelden risico’s project

Hieronder heb ik een aantal risico’s op een rij gezet die veel voorkomen. Je kan dit overzicht gebruiken als een checklist. Let op: dit is geen uitputtende lijst. De lijst zal bovendien verschillen per project. Sommige punten zal je moeten vertalen naar de situatie van jouw project. Gebruik dit overzicht als hulp bij het verkennen, maar ga zelf na of er voor jouw project nog andere risico’s bestaan.

Voorbeelden risico’s project: Inhoudelijk

• Het resultaat blijkt niet de oplossing voor het probleem te zijn
• Tijdens het project blijkt dat het probleem anders is dan gedacht, waardoor het resultaat niet meer klopt
• De informatie die je gebruikt is onjuist.

risico-6

Voorbeelden risico’s project: Commercieel

• Niemand wil het resultaat hebben/kopen
• De concurrentie ontwikkelt een goedkoper alternatief
• De concurrent is sneller
• De groep dappere gebruikers die het product als eerste moet kopen is niet te vinden.

Voorbeelden risico’s project: Juridisch

• Het resultaat voldoet niet aan de wettelijke vereisten
• Er is geen vergunning voor het uitvoeren van het project of het maken/gebruiken van het resultaat
• Het project vertraagt omdat belanghebbenden bezwaarprocedures gebruiken
• De wet-/regelgeving verandert tijdens het project
• De partij waarmee je nu zaken doet dwingt je de contractperiode af te maken
• Er zijn juridische problemen met de (grond)aankoop
• Aanbestedingsregels worden niet (goed) gevolgd
• De OR is niet op de goede wijze betrokken.

Voorbeelden risico’s project: Technisch

• De techniek die nodig is voor het project is nog niet beschikbaar of heeft kinderziektes
• Er is te weinig kennis beschikbaar
• Het ontwerp heeft fouten
• Er blijkt achterstallig onderhoud te zijn
• Er zijn verborgen problemen
• Er worden technische fouten gemaakt bij het maken van het resultaat
• Er treedt ernstige vervuiling op tijdens het project.

Voorbeelden risico’s project: Financieel

• Het budget voor het project verdwijnt (deels)
• De kosten van het resultaat lopen op
• Er zijn kosten vergeten
• De verwachte inkomsten dalen
• De prijzen van leengeld (rente) of grondstoffen stijgen sterk.

Voorbeelden risico’s project: Politiek/besluitvorming

• Er worden geen besluiten genomen of te laatprojectbegroting
• De partijen in de stuurgroep hebben tegengestelde belangen
• De regering/het bestuur wordt vervangen
• De beloofde geheimhouding wordt verbroken.

Voorbeelden risico’s project: Opdrachtgever

• Weet niet wat hij wil
• Verandert voortdurend van mening
• Voegt telkens nieuwe wensen toe.

Voorbeelden risico’s project: Veranderkundig

• Belangrijke sfeerbepalers steunen het project niet
• De achterliggende organisatie/toekomstige gebruikers worden onvoldoende betrokken bij het project.

Voorbeelden risico’s project: Communicatie

• Er komt veel negatieve publiciteit rondom het project
• Er is geen goede informatie over het project beschikbaar
• Belangrijke beslissers steunen het project niet (genoeg) in het openbaar.

 

Terug naar de hoofdpagina Risicoanalyse

Terug naar de hoofdpagina Kennisbank Projecten