Project fasen samenvoegen: vergeet functie niet

Projectleiders vragen me vaak of project fasen samenvoegen is toegestaan. Natuurlijk mag dat: er bestaat geen wetboek waarin alles rondom Projectmatig Werken is vastgelegd.

Sommige projectleiders maken dan bijvoorbeeld drie fasen:

  • voorbereiding
  • uitvoering
  • nazorg

Ook kom ik wel de volgende project fasen tegen:

  • Plan van Aanpak
  • voorbereiding
  • uitvoering

Wie project fasen overslaat vergeet vaak ook het doel van deze fase

Er is wel een belangrijke maar. De verschillende fasen in een project hebben allemaal hun eigen doel of functie: ik zie dat projectleiders vaak het doel van een projectfase vergeten wanneer de fase niet meer apart in het project zichtbaar is.

gevaar

Voorbeeld

Zonder definitiefase is niet duidelijk waaraan het resultaat moet voldoen. Nogal wat projectleiders vergeten de definitiefase. Niet voor iedereen is duidelijk waarom deze fase belangrijk is. Stel dat jouw project als doel heeft om te zorgen dat de brandweer in jouw stad bij een calamiteit (bijvoorbeeld een brand of een auto te water) sneller ter plaatse is. De landelijke normtijd (of aanrijdtijd) is 8 minuten. Samen met je opdrachtgever bespreek je het doel van je project. Na enige discussie over en weer wordt besloten dat het resultaat van het project het bouwen van een nieuwe slaapvleugel bij de kazerne moet zijn. In het weekend kunnen de vrijwillige brandweermannen bij de kazerne slapen. Zo is men sneller bij de brandweerauto en sneller te plaatse.

Het project heeft drie fasen:

  • Voorbereiding
  • Uitvoering en oplevering
  • Nazorg

De projectleider gaat snel aan de gang en regelt binnen een half jaar een nieuwe slaapvleugel aan het gebouw. Maar nu ontstaat er een probleem. Wanneer de vleugel met slaapplaatsen gereed is blijkt dat die niet voldoet aan alle nieuwe eisen uit het bouwbesluit. In theorie is de nieuwe vleugel daarom niet brandveilig. En de brandweer kan natuurlijk geen vergunning verlenen wanneer ze zelf niet aan de eisen voldoen. De slaapvleugel krijgt daardoor geen gebruiksvergunning.

Omdat de definitiefase in het project werd overgeslagen is niet lang genoeg nagedacht over alle eisen waaraan de nieuwe slaapvleugel moest voldoen. Een fout die voorkomen had kunnen worden door deze fase expliciet in te bouwen.

Terug naar de hoofdpagina Projectfasering

Terug naar de hoofdpagina Kennisbank Projecten