Fasen project

De project fasen zijn de vaste stappen waarin je de activiteiten van een project verdeelt. Het is alsof je een tafel vol met speelgoed ordent. Je legt de zaken die bij elkaar horen in groepjes, zodat je een goed overzicht krijgt aan alles wat er moet gebeuren.

De fasering van je project leg je vast in je projectplan of Plan van Aanpak. Het indelen van de activiteiten in je project in fasen helpt je om in gecontroleerde stappen naar het resultaat toe te werken.

fasering projecten

Fasen van een project

In de loop van de tijd hebben projectleiders ontdekt dat een bepaalde volgorde in die stappen de beste

resultaten oplevert. Dit is die volgorde:

 

initiatieffase project
In de eerste fase bedenk je het project. Wie doet wat? In welke volgorde? En wat is er klaar aan het einde van deze fase? [Lees verder]

definitiefase project
In deze fase bepaal je aan welke eisen/wensen het eindresultaat moet voldoen … [Lees verder]

ontwerpfase project
Je gaat nu het resultaat vorm geven. Met een model, tekening of schermprint … [Lees verder]

voorbereidingsfase project
In deze fase doe je alles wat nodig is om straks het resultaat te kunnen maken … [Lees verder]

realisatiefase project
Dit is het moment waarop je het echte eindresultaat van jouw project gaat maken. Waar let je op? [Lees verder]

nazorgfase project
Het resultaat is er, maar je bent nog niet klaar. Kinderziektes herstellen en onderhoud plannen. Wanneer draag je het project over? [Lees meer]

 

projectfasering

Fasen project: veel gestelde vragen

fasering project hoe maken?

Een stappenplan. In 5 stappen naar een goede projectfasering …
[Lees meer]

 

mijlpalen project

Iedere projectfase wordt afgesloten met een beslismoment. Wat moet je daar doen?
[Lees verder]

 

Is fasering project hetzelfde als een planning?

Een project faseren is NIET hetzelfde als het maken van een planning … [Lees verder]

 

fasen project van gelijke lengte?

De fasen zijn bij ieder project gelijk. De lengte van de fasen zijn dat niet … [Lees verder]

 

 

fasen project samenvoegen

Je kan de fasering van jouw project samenvoegen. Maar vergeet de functie van de ‘verdwenen’ fasen niet … [Lees verder]

 

fasen project vaste volgorde geen problemen

De vaste volgorde van de fasen van een project heeft een reden … [Lees verder]