Nazorgfase project

Nazorgfase: kinderziektes oplossen, beheer voorbereiden en overdragen van het resultaat

Bijna het hele project is nu gereed. Het doel en resultaat zijn geen verwachting meer, maar in de Realisatiefase werkelijkheid geworden. Nu is het zaak om de kinderziektes op te lossen, het beheer voor te bereiden en het resultaat definitief over te dragen aan de opdrachtgever.

nazorgfase project

Nazorgfase: Doel

  • Zorgen dat het resultaat van het project kan worden overgedragen aan de normale organisatie

Dat kan de gebruiker zijn (bijvoorbeeld de afdeling die het nieuwe product zal demonstreren op een vakbeurs), maar ook een afdeling die voor het onderhoud zorgt (bijvoorbeeld de afdeling die zorgt dat het groen in het nieuwe stadspark iedere maand wordt bijgehouden).

Nazorgfase: Resultaat

  • Beheersplan
  • Projectevaluatie
  • Beslisdocument

Nazorgfase: Wat doe je in deze fase?

  • het controleren van het resultaat op kinderziektes en het oplossen hiervan
  • het opstellen van een beheersplan
  • Het evalueren van het project. Voor meer informatie over de projectevaluatie ga je naar de aparte pagina voor projectevaluaties
  • Het opstellen van het beslisdocument
  • Het afsluiten van het project.

Kinderziektes – opsporen door tests en door navraag bij gebruikers

De meeste kinderziektes kom je op het spoor door het uit te testen. Het beste is om dit te doen voordat je aan het einde van de Realisatiefase het resultaat overdraagt aan de opdrachtgever

Aanpassingen, Updates en herstelwerkzaamheden

De nazorgfase is ook de fase van het project waarin je de laatste updates en herstelwerkzaamheden uitvoert. Let op dat je niet het normale onderhoud meeneemt. Dat valt buiten het project en is voor de afdeling die het resultaat van jouw project gebruikt of moet onderhouden.

Garantie en het betalen van de laatste factuur

Wanneer je werkt met onderaannemers: let op welke garantie je hebt en betaal de laatste facturen niet voordat je helemaal tevreden bent. Zorg daarbij wel dat de laatste factuur een forse factuur is. Ik ken aannemers die geen zin meer hebben in het netjes afronden van de klus en dat laten zitten omdat de laatste factuur niet meer de moeite waard was.

Evalueer je project

Hier vind je meer informatie over de projectevaluatie. Hoe voer je een evaluatie uit en welke vragen stel je om de goede informatie boven water te krijgen?

 

Terug naar de hoofdpagina Projectfasering

Terug naar de hoofdpagina Kennisbank Projecten