Definitiefase: eisen stellen aan het resultaat

In de definitiefase wordt duidelijk welke eisen je precies aan het resultaat stelt

Je bepaalt deze eisen vóórdat je gaat ontwerpen. Je doet dat om teleurstellingen en tijdverspilling te voorkomen. Draai je de volgorde om dan loop je het risico dat je ontwerp telkens moet aanpassen omdat de opdrachtgever andere beelden heeft dan jij. Of je moet het ontwerp steeds aanpassen omdat er telkens nieuwe wensen bijkomen.

Dat voorkom je door in de definitiefase alle wensen op een rij te zetten.

Daarna vat je alles samen in een Programma van Eisen/Beslisdocument. Je legt dit voor aan de opdrachtgever ter goedkeuring.

definitiefase project

Doel van de definitiefase

  • Doel van de definitiefase is om te bepalen wat je precies verwacht van het resultaat. Waar moet het aan voldoen en wat mag juist absoluut niet?

Definitiefase: Resultaat

  • Het Programma van Eisen (verzameling van alle eisen waaraan het resultaat moet voldoen)
  • Beslisdocument ter afronding van deze fase.

Definitiefase: Wat doe je in deze fase?

  • Je verzamelt de wensen van alle partijen die bij het project een rol spelen
  • Je kijkt welke van deze wensen concreet zijn en welke niet
  • Je maakt onduidelijke wensen concreet
  • Je onderzoekt welke van deze wensen realistisch zijn
  • Schrijf een Programma van Eisen waarin je alles wat hierboven staat opschrijft
  • Leg het PvE voor aan je Opdrachtgever en vraag om goedkeuring. Tegelijk vraag je ook om de middelen die nodig zijn om het uit te voeren en om de actieve steun van de opdrachtgever
  • Het opstellen van een beslisdocument waarmee je de fase afrondt.

Aan het einde van deze fase zijn alle eisen duidelijk. Dit zijn de eisen – andere eisen vallen af.

Definitiefase: Hoe ver ga je bij het onderzoek naar de wensen?

Aan het einde van deze fase moet je al de eisen kennen die de opdrachtgever, gebruikers, klanten, bewoners, burgers etc, aan het resultaat stellen.

Soms is dat een klus van 5 minuten. Soms is er een jaar van onderzoek voor nodig.

Maar je moet dit onderzoek wel helemaal afmaken. Want na deze fase zal je in de ontwerpfase gaan bekijken hoe het resultaat er precies uit komt te zien.

Wanneer je nu niet alle eisen scherp hebt, moet je telkens opnieuw terug naar de tekentafel. Dat kost tijd (en dus geld) maar levert ook vertraging op. Zeker wanneer het maken van het ontwerp voor jouw resultaat ingewikkeld is.

Definitiefase: Hoe ziet een goed Programma van Eisen er uit?

In een goed programma van Eisen staan alle wensen/eisen beschreven waaraan het eindresultaat van je project moet voldoen. Welke dat zijn lees je hier.


Terug naar de hoofdpagina Projectfasering

Terug naar de hoofdpagina Kennisbank Projecten