Projectfasering: hoe maken?

Een projectfasering helpt je om alle activiteiten die je moet uitvoeren om het resultaat te maken in de goede volgorde uit te voeren.

maken

Een goede projectfasering maak je met behulp van de volgende stappen:

Stap 1: Wat is het resultaat van je project?

Stap 2: Wat moet je allemaal doen voordat het resultaat van je project klaar is?

Brainstorm met het projectteam over alles wat er moet gebeuren voordat het resultaat gereed is

Stap 3: Wat is de logische volgorde om deze activiteiten uit te voeren?

Plaats de activiteiten in de logische volgorde.

Stap 4: Breng deze activiteiten onder in de juiste fase

  • Alle activiteiten die te maken hebben met het voorbereiden en uitdenken van het project: initiatiefase
  • Alle activiteiten die helpen om de eisen aan het resultaat duidelijk te krijgen: definitiefase
  • Alle activiteiten die te maken hebben met het uitdenken/ontwerpen van het resultaat: ontwerpfase
  • De activiteiten waarmee je het maken van het projectresultaat gaat voorbereiden: voorbereidingsfase
  • Alle activiteiten waarmee je het projectresultaat maakt: realisatiefase
  • Alle activiteiten die helpen om het gebruik en beheer van het resultaat mogelijk te maken: nazorgfase

Stap 5: Kijk welk doel iedere fase heeft en voeg eventueel activiteiten toe

Iedere fase heeft een doel. Voeg (als dat nodig is) nog activiteiten toe om te zorgen dat je ook doet waarvoor deze fase bedoeld is

Projectfasering deelt het project op in logische en beheersbare stukken

Het voordeel van het maken van een projectfasering is dat je het project kan opdelen in delen die logisch bij elkaar horen. De opdrachtgever kan aan het einde van een fase controleren of het project nog voldoet aan zijn/haar verwachtingen. En als het nodig is kan de opdrachtgever bijsturen. Zo voorkom je dat de opdrachtgever aan het einde van het project de conclusie trekt dat het resultaat niet is wat hij/zij wilde.