Projectdoel: SMART doel formuleren

SMART is een veelgebruikt woord. De meeste mensen kennen het woord wel, maar weten niet precies dat het Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realiseerbaar en Tijdgebonden betekent. Waarom zouden we smart doelen formuleren?

Hoe duidelijker de afspraak – hoe groter de kans dat die wordt uitgevoerd

Sommige projectleiders hebben er een hekel aan gekregen omdat de term op alle mogelijke momenten wordt gebruikt door managers.

Het idee achter SMART is helemaal zo gek nog niet. We maken de afspraak zo scherp en duidelijk dat iedereen weet wat de bedoeling is. Wat moeten we vastleggen voor een duidelijke afspraak?

Smart doel formuleren: wie, tijd, aantal, plaats

Vergeet de betekenis van de letters. Als je vanaf vandaag bij iedere afspraak de volgende vier zaken vastlegt:

  • Wie Wie gaat de afspraak uitvoeren?
  • Tijd Wanneer zal dat (uiterlijk) gebeuren?
  • Aantal Om welke aantal gaat het?
  • Plaats Op welke plaats gebeurt het?

Dit handige rijtje kan je voor alle verschillende afspraken gebruiken die je dagelijks moet maken. Op het werk, thuis of op je sportvereniging.

Geheugensteuntje: Wie Telefoneert Alle Projectleiders?

Om bovenstaand rijtje makkelijk te kunnen onthouden is er dit geheugensteuntje. Het is de zin: Wie telefoneert alle projectleiders? De beginletters van de woorden staan voor Wie, tijd, aantal en plaats.

SMART doelen: welke stappen?

Bij het omschrijven van een SMART-doel gebruik je de volgende stappen:
1. Wat is de situatie ‘nu’?
2. Naar welke situatie wil je ‘straks’ toe?
3. Wat is het verschil tussen ‘straks’ en ‘nu’?
4. Schrijf het doel van het project op
5. Voeg hieraan toe wanneer je wil dat het doel bereikt is
6. Voeg hieraan toe hoe groot de verandering is (in aantallen of procenten)
7. Voeg hieraan toe op waar (op welke locatie/bij welke organisatie etc.) de verandering plaatsvindt.

Hieronder vindt je een paar voorbeelden.

Voorbeeld SMART projectdoel overheid
1. Er worden door bezwaarprocedures van omwonenden te weinig windmolens geplaatst om milieudoelen te halen
2. Minder bezwaarschriften en meer vergunningen voor het plaatsen van windmolens
3. Goed geïnformeerde burgers die financieel meeprofiteren van windmolens in hun omgeving
4. Meer afgegeven vergunningen voor windmolens
5. per 2017
6. 5% meer windmolens per jaar
7. in Flevoland en Friesland

Je kan nu het SMART doel formuleren:

In 2017 zo’n 5% meer vergunningen voor windmolens te laten afgeven in Flevoland en Friesland.

Voorbeeld SMART projectdoel bedrijf
1. klanten klagen over de kwaliteit van de nieuwste generatie P650 boormachines. Er zijn veel klachten en klanten delen hun negatieve ervaringen op Sociale Media.
2. klanten ervaren hoe geweldig de nieuwe boormachines zijn en delen hun positieve ervaringen op Sociale Media
3. Klachten zijn verholpen en klanten ervaren nu de voordelen van de innovatie
4. Een verbeterde boormachine en
5. aan het einde van het volgende kwartaal
6. 90% minder klachten
7. in de Beneluxlanden.

Je kan nu het smart doel formuleren:

Aan het einde van het volgende kwartaal zijn is het aantal klachten voor de nieuwe P650 boormachine in de Benelux met 90% gedaald.