Wat doe je als ze jouw project aanvallen?

De wereld is helaas niet alleen maar mooi of aardig. De meeste projecten verlopen zonder grote problemen. Maar er zijn ook projecten die te maken krijgen met stevige weerstand.

In een enkel geval komt er zelfs een aanval op het project. Er wordt voorgesteld om het project te vertragen of uit te stellen. Of men wil het project minder geld of menskracht geven. Daarmee komt het projectresultaat in gevaar. Een echte aanval op het project dus. Soms kan je dat moment al van te voren zien aankomen.

Patronen in de steun voor een project

De steun voor een project is door de tijd heen niet altijd vanzelfsprekend. Je zal hier als projectleider rekening mee moeten houden en maatregelen voor moeten nemen. Welke patronen kan je herkennen?

  • Het grote enthousiasme van de start verdwijnt naarmate tijd verstrijkt

Het mooie verhaal waarbij iedereen vergeet dat het ook hard werken is
Het grote project dat te ingewikkeld is en daardoor vastloopt
Het project dat nutteloos wordt omdat de omstandigheden veranderen

  • Aanvankelijk enthousiasme verandert in scepsis als resultaten zichtbaar worden

Het algemene verhaal dat het projectteam niet concreet heeft kunnen maken
Het project dat voor elkaar krijgt waar eerdere projecten mislukten (en daarmee een bedreiging wordt)

• Niemand heeft het project echt gewild, maar niemand durft ‘nee’ te zeggen

Een dominante chef dwingt het project af. Of een bedrijfscultuur die gericht is op afrekening, waardoor niemand risico’s neemt. Maar wanneer de kans komt zal men het project aanvallen om het te stoppen.

  • Gelijkblijvende matige steun

Het resultaat van het project is gewenst door alle betrokkenen
De steun kan groot zijn, maar ook gematigd.

When a bystander pulls a gun he is no longer a bystander

Wat kan je doen wanneer je project wordt aangevallen? Globaal zijn er vier hoofdreacties:

1. Frontale tegenaanval
Roep heel hard dat dít project aanvallen echt niet kan. Organiseer protest of demonstraties. Ben je niet uit de jaren 70? Schrijf mails of notities vol argumenten. Dit werkt soms heel goed, vooral als men probeert om jou te testen. Maar nog veel vaker werkt het niet.

2. Verlies accepteren en beperken
Wanneer verzet geen zin heeft schik je in. Genoeg om een gebaar te maken, maar ook weer niet teveel. Je probeert het verlies te beperken. Je schrapt twee deelprojecten, maar het derde maak je wel af.

3. Tover een konijn uit de hoge hoed
Leidt de aandacht af door bijvoorbeeld met een aantrekkelijk alternatief te komen. Of door voor afleiding te zorgen. Slechts nieuws maak je bekend als Nederland net een voetbalwedstrijd heeft gewonnen.

4. Buig de aanval af
Win tijd om je verdediging te kunnen organiseren. Je schrijft je een document waaruit (op basis van harde gegevens) duidelijk wordt wat het project oplevert, de kritiek niet klopt of essentieel is. Maar ‘nee’ roepen alleen is niet voldoende. Stel een alternatief voor. Of een aanpassing op het project.

Cursus ‘politicologie’ voor beginners

Meer hierover kan je lezen in mijn gratis E-boek. En je kan natuurlijk de training Besluitvorming en Politiek rond projecten volgen. Hierin gaan we nog veel uitgebreider in op alles wat met besluitvorming in projecten te maken heeft. En tijdens de training is er ruimte voor jouw persoonlijke situatie en vragen.

De oplossing is dichtbij

Mijn ervaring is dat een effectieve aanpak per project nogal verschilt. Het hangt af van de projectomgeving, het type opdrachtgever enz. Als je wil sparren over de situatie van jouw project, neem dan even contact met me op.
Terug naar de hoofdpagina Besluitvorming

Terug naar de pagina Kennisbank Projecten