Multi project management : verschil met programma’s en projecten

Multi project management is een alternatief voor programmamanagement. Dit instrument is bedoeld voor situaties waarin er meerdere projecten tegelijk moeten worden uitgevoerd. Vaak gaat het dan om situaties waarin het werken met deelprojecten niet handig of mogelijk is.

Wat als je verschillende projecten moet besturen die inhoudelijk niet heel veel met elkaar te maken hebben? Dan is multi project management een goed instrument.

Definitie van multi project management

Dit is het besturen van projecten die inhoudelijk niet zoveel met elkaar te maken hebben, maar wel door dezelfde organisatie worden uitgevoerd.

Verschil met programma management

Het grootste verschil met programma management is dat het daarbij juist wel om projecten (en andere inspanningen) gaat die wel iets met elkaar te maken hebben.

Besturen: hoeveel capaciteit en geld besteden we per project?

De belangrijkste vraag is welk project hoeveel geld en tijd krijgt. En past het allemaal wel binnen het budget?

Besturen: welk project krijgt voorrang?

Welk project levert de grootste winst, het meeste prestige of de grootste schade wanneer het niet op tijd wordt afgerond? Op basis van dit soort afwegingen

Hoe doe je dat?

  1. welke criteria zijn voor jouw organisatie van belang: risico? geld? imago?
  2. bepaal welke criteria het belangrijkst zijn
  3. scoor alle projecten op deze criteria
  4. plaats de projecten in de goede volgorde.

Wanneer gebruik je multi project management?

Stel jezelf de volgende vragen:

  • hebben de projecten inhoudelijk met elkaar te maken (programma) of niet? (multi projectmanagement)?
  • mislukt het ene project wanneer het andere niet goed gaat? (programma) of niet? (multi projectmanagement)
  • worden deze projecten met opzet door dezelfde organisatie uitgevoerd (programma) of is het toeval, bijvoorbeeld door acquisitie of omdat jouw organisatie nu één keer alle projecten uitvoert? (multi projectmanagement)