Stuurgroep: tips voor projecten

Stuurgroep Definitie

Stuurgroep is de naam voor een overleg tussen personen die een besluit mogen nemen over de inhoud en het management van een project.

Wanneer kiezen voor een stuurgroep?

Je kan kiezen voor een stuurgroep wanneer de opdrachtgever uit meerdere personen of zelfs organisaties bestaat. Dat is meestal zo in situaties waarin de opdrachtgever van jouw project niet alleen kan beslissen over de richting van het project en de middelen (tijd, geld) die hoervoor nodig zijn.

Voorbeeld

Zo was er jarenlang een stuurgroep Grootschalige Basiskaart Nederland. Hierin overlegden allerlei organisaties die belang hadden bij een digitale kaart van Nederland.Deze partijen betaalden samen het project dat deze digitale kaart tot stand moest brengen.

Stuurgroep: samen besluiten

Deze personen/organisaties vergaderen dan samen over de beslisdocumenten die je aan het einde van iedere fase opstelt. Ook neemt de stuurgroep besluiten bij problemen of onverwachte situaties.

Let op dat jouw stuurgroep wel één persoon aanwijst waarmee de projectleider de dagelijkse gang van zaken kan bespreken. Zo’n persoon wordt ook wel de gedelegeerd opdrachtgever genoemd.

Aandachtspunten voor een stuurgroep

Wie te maken heeft met een stuurgroep moet op een aantal zaken letten:

  • Een stuurgroep is niet vanaf het begin een “groep”. Bij de start is het veel vaker een aantal mensen dat toevallig tegelijkertijd in dezelfde vergaderzaal zit. Deze groep doorloopt net als het projectteam de verschillende fasen van groepsvorming
  • Verwacht daarom bij de start niet automatisch dat de leden volop met jouw project bezig zijn. De kans bestaat dat ze bij de eerste bijeenkomsten meer met elkaar bezig zijn. Wat wil de ander? Wie heeft de macht? Hoe kom ik hier het beste uit?
  • De leden van de stuurgroep hoeven niet altijd het zelfde belang te hebben
  • Sommige leden van de stuurgroep zijn hiervoor gevraagd om ze onschadelijk te maken: ze kunnen zich niet meer openlijk tegen het project keren omdat ze het immers zelf aansturen. Maar dat betekent niet dat ze het project van harte steunen
  • Sommige leden hebben er misschien zelfs belang bij dat jouw project niet lukt.

Het omgaan met een lastige stuurgroep is een kunst op zichzelf. Deels gaat het hier om kennis, deels om vaardigheden. Dat past niet allemaal op een website. Als je hier meer over wil weten, laat dan hieronder je e-mailadres achter, dan stuur ik je een korte videocursus.