Projectmanagement definitie

De projectmanagement definitie ligt niet vast in een wetboek

Er bestaat geen wetboek waarin de projectmanagement definitie is vastgelegd. Iedere trainer en auteur verzint een net weer andere definitie. Toch zijn er in iedere omschrijving een aantal vaste onderdelen:

Definitie van projectmangement

  • Een project is een tijdelijk samenwerkingsverband van mensen.
  • Gericht op concrete resultaten – vaak unieke opgaven.
  • Projecten maken gebruik van schaarse middelen.

Projectmatig werken is ook een gemeenschappelijke taal. Die helpt om elkaar te begrijpen en om afspraken te maken. Een taal die ervoor zorgt dat wat de ander doet voorspelbaar is.

Verschillen met andere werkvormen

Tenslotte is projectmatig werken ook een manier om je werk te organiseren. Daarmee is projectmatig werken duidelijk iets anders dan een routine of een improvisatie.

Projectmatig werken is iets anders dan planmatig of resultaatgericht werken.

Naast projecten heb je ook nog programma management en multi project management.

Hoe helpt de projectvorm je om een lastige klus uit te voeren?

  • Je maakt vooraf duidelijk wat het resultaat is waar je naartoe werkt
  • Vooraf maak je duidelijk wat je gaat doen
  • Bij de start zijn de planning en het budget duidelijk
  • Tijdens het project geef je inzicht in het tijdverloop en de uitputting van het budget
  • Na iedere fase laat je de opdrachtgever bevestigen dat je op de goede weg bent
  • Er zijn duidelijke spelregels voor de manier waarop je moet omgaan met de opdrachtgever, wijzigingen, risico’s en problemen.

Projectmatig werken is een hulpmiddel – geen dwingend korset

Projectmatig werken is dus geen wetmatigheid. Er is geen algemeen aanvaarde projectmanagement definitie. Het is geen doel op zichzelf. Het is geen levensfilosofie. Het is ook geen star boek vol richtlijnen waar je je aan moet houden.

Projectmatig werken is een hulpmiddel. Daarmee kunnen jullie als opdrachtgever en projectleider samen unieke en complexe opdrachten op een beheerste manier tot een goed einde brengen.

Vorm je project naar jouw situatie

Je kan de manier waarop je jouw projecten uitvoert dus aanpassen aan jouw opdracht en jouw organisatie. Je voldoet dan misschien niet aan alle checklists van PMW, IPMA of PRINCE2. Flexibiliteit is vaak nodig om concrete resultaten te bereiken. Klik hier om te lezen hoe je om moet gaan met onverwachte of lastige situaties.

Geen korset – maar de regels zijn er niet zomaar

Starre handboeken leg ik meestal weg wanneer ik tegen problemen aanloop. Maar de kernpunten van Projectmatig werken zijn er niet voor niets.

Zo kan je de projectfasen samenvoegen, maar vergeet niet de functies van deze fasen. Anders loop je het risico later stevig in de problemen te komen.

Bij wijzigingen onderweg leg je deze voor aan de opdrachtgever. Zo voorkom je dat je als projectleider later de schuld krijgt van budgetoverschrijdingen of het overschrijden van de deadline.

De kern van projectmatigwerken zijn faseren, beheersen en beslissen

Je project is altijd gericht op het bereiken van een concreet resultaat. De stappen om dat resultaat te maken delen we op in projectfasen. Faseren is de eerste bouwsteen voor het uitvoeren van een project.

Voordat je met het project begint maak je een planning en een begroting. Verder leg je de kwaliteit vast. Tijdens het project geef je informatie over de planning en de uitputting van je budget. Hier lees je meer over voortgangsrapportages

Op vaste beslismomenten leg je als projectleider tussenresultaten voor aan je opdrachtgever. Deze besluit of het project verder kan of eindigt.