Risicoanalyse

Risicoanalyse betekenis

Je brengt bij een risico analyse voor een project alle mensen en zaken in beeld die het realiseren van het eindresultaat in gevaar kunnen brengen.

Je schat per risico in hoe groot de kans is dat zo’n risico zich voor zal doen. En je onderzoekt hoe groot het effect is.

Per risico bepaal je dan of er voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

projectevaluatie definitie
projectplan schrijven

Een risicoanalyse vergroot de succeskans van je project. Je bereidt jouw project zo goed mogelijk voor.

Ieder project loopt ondanks alle goede voorbereiding toch het risico dat het niet slaagt. Hoe kan je die risico’s zo klein mogelijk maken? Daarover gaat dit deel van deze website.

project risico
Hoe projectrisico's opsporen?

Hoe kom je alle risico’s voor jouw project op het spoor?

projectrisico's wat is de kans?

Wat is de kans dat deze risico’s zich echt voordoen?

projectrisico's wat is het effect?

En als risico’s zich ook echt voordoen: hoe erg is dat dan?

risico analyse stappenplan

Volg deze stappen om je eigen risico-analyse te maken

risico's voorkomen

Wat kan je doen om ze te voorkomen?

risicoanalyse voorbeelden

Hier vind je een uitgewerkt voor-beeld

Andere instrumenten voor jouw risicoanalyse

hoe uitgebreid moet je risicoanalyse zijn?

Hoe uitgebreid moet de risicoanalyse zijn? Sommige projecten zien er wel 80. Werkt dat?

projectrisico's wat is de kans?

Waar moet je zoal aan denken bij projectrisico’s. Een aantal voorbeelden met uitleg

checklists risico project

Ieder project is uniek. Maar dezelfde risico komen vaak terug. Hier een checklist

Verschillende soorten risico’s

Wanneer je aan jouw project begint maak je een schatting van de hoeveelheid werk, de planning en de begroting. De werkelijkheid is altijd anders dan jouw voorbereiding. Dat bepaalde fasen in je project sneller of langzamer gaan dan gedacht. Dit zijn normale risico’s. En er kunnen bijzondere zaken misgaan. Hier vindt je een overzicht dat je als checklist kan gebruiken voor je project.

Wanneer je op zoek gaat naar de risico’s van je project moet je steeds drie vragen beantwoorden:


A. Wat zou er mis kunnen gaan? (hier tips en een opzet voor een brainstormsessie)
B. Als het mis gaat, hoe groot is dan het effect? (lees hier hoe je dat bepaalt)
C. Hoe groot is de kans dat dit ook echt gebeurt? (lees hier hoe je de kans bepaalt)
D. Wat is er nodig om de belangrijkste risico’s te voorkomen?

Ik heb alles samengevat in een stappenplan voor jouw risicoanalyse.

Over de gevolgen van projectrisico's

De gevolgen kunnen groot zijn:

  • Het resultaat wordt niet bereikt
  • Het project wordt gestaakt door de opdrachtgever
  • Je loopt fors uit de planning
  • Je gaat over het budget voor je project heen
  • Je project mislukt omdat het te weinig draagvlak heeft

Meestal zijn dit soort ontwikkelingen niet de oorzaak, maar het gevolg van andere zaken (risico’s) die eerder zijn opgetreden.

begroting project maken

Wat staat er in een goede analyse?

Een goede risicoanalyse bevat vier onderdelen:

1  Een korte beschrijving van de risico’s die je project loopt

2  Het gevolg (stel dat het risico optreedt, wat gebeurt er dan?)

3  De kans dat het risico zich voordoet

4  De maatregelen die de projectleider neemt om het risico te voorkomen of het effect te verkleinen

5  Kosten van deze maatregelen

6  Procedure voor het bewaken en uitvoeren van deze maatregelen.

Via deze link kom je bij een format voor een rapportage met een risico-analyse. Een andere vraag is hoe uitgebreid een risico-analyse eigenlijk moet zijn. Je kan immers nooit alles voorzien en voorkomen.

Ben je zelf een risico voor je project?

Er zijn opdrachtgevers en projectleiders die bijna al hun projecten succesvol beëindigen. Daardoor maken ze een mooie carrière.
 
Deze mensen zijn niets anders of beter dan jij en ik. Wat kunnen we van ze leren? Je hebt een aantal technieken nodig om te kunnen overleven in een project. Of nog beter: om mooie resultaten te boeken. Ik heb door schade en schande geleerd wat die zijn. Als je wil kan ik ze je met je delen.

Meer tips over projectdoelen vind je in mijn gratis E-boek:

meer succes met je project

Veel projectleiders lopen tegen dezelfde problemen aan
(en hebben die al opgelost)

Leer van ervaren projectleiders: voorkom bekende valkuilen!

Soms maakt 1 tip het verschil

Geen waardeloos lokkertje maar 100 pagina’s serieuze inhoud

En nog gratis ook